TÉMA TÉMA

Untitled Document

Vojna nie je výsostne politický či vojenský fenomén, hoci práve tieto jej aspekty boli tradičným predmetom historického výskumu. Pre veľké vojny dvadsiateho storočia je príznačné, že zasiahli do všetkých sfér života spoločnosti. V súvislosti s tým sa v posledných desaťročiach presúva ohnisko záujmu historikov z vojensko-diplomatického a politicko-ekonomického pozadia aj na širšie sociálne a kultúrne pole. Osobitnú výzvu pre súčasnú historiografiu predstavuje každodenný život „obyčajných ľudí" vo vojne a po vojne, vrátane jej dopadov na kľúčovú inštitúciu sociálneho života – rodinu. V predkladaných štúdiách a materiáloch sa autori pokúšajú zachytiť zmeny v stratégiách prežitia jednotlivcov, rodín a spoločenstiev v mimoriadnej vojnovej a povojnovej situácii. 

Forum Historiae 1/2009: Rodina vo vojne
Zostavovatelia: Xénia Šuchová
Juraj Benko
Preklady do angličtiny: Svatava Šimková
Preklady do slovenčiny: Gabriela Gombalová, Veronika Harmatová, Karol Hollý, Samuel Marec, Martin Profant
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Róbert Arpáš, Juraj Benko, Gabriela Dudeková, Marián Karcol, Michał Klimecki, Barbara Kubis, Waldemar Rezmer, Miroslav Sabol, Adam Suchoński, Małgorzata Świder, Hanna Szczechowicz, Jana Šišjaková, Michal Šmigeľ, Xénia Šuchová, Jan Wiśniewski, Marína Zavacká
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2009

OBSAH OBSAH

« Späť

Povojnové osudy rodín z Horného Sliezska na príklade akcií odnemčovania

Untitled Document
Małgorzata Świder
Summary

Małgorzata Świder: Postwar Fates of Families from Upper Silesia in the Process of De-Germanisation

Family exists at every stage of human development and in every system. Family is the basic social unit consisting of the spouses, their children and other relatives, tied by blood and social bonds. The most important task of the family is the organisation and maintenance of their household, taking care of basic needs and emotional life of its members as well. One of the external features enabling to recognise members of a particular family is a common surname or a name traditionally shared by the family. Such external signs of a family became problematic when of German origin, in particular during the period of increased anti-German propaganda in the 1940s. It was when a ruthless fight began against any signs of German origin, both material and spiritual, remaining in those areas. Among other operations, an action was launched the goal of which was a compulsory change of German-sounding names and surnames. The action fermented conflicts within families and stirred up feelings of aversion towards the Polish administration and state. The growing pressure exerted on the families, which much aggravated their lives, made the process of normalisation of the Silesian society in the post-war period much more difficult. The threats regarded not only the Silesian population, the so-called autochthons, but also immigrants to the region. The process of de-Germanisation of names and surnames affected both the Silesians and immigrants who had had German names for generations.

Keywords

World War II, post-war society, Upper Silesia, de-germaization, family

Bibliografická informácia

Małgorzata Świder : Povojnové osudy rodín z Horného Sliezska na príklade akcií odnemčovania. In Forum Historiae, 2009, roč. 3, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Údaje o autorovi (-ke) zatiaľ nevložené
ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE