TÉMA TÉMA

Untitled Document

Vojna nie je výsostne politický či vojenský fenomén, hoci práve tieto jej aspekty boli tradičným predmetom historického výskumu. Pre veľké vojny dvadsiateho storočia je príznačné, že zasiahli do všetkých sfér života spoločnosti. V súvislosti s tým sa v posledných desaťročiach presúva ohnisko záujmu historikov z vojensko-diplomatického a politicko-ekonomického pozadia aj na širšie sociálne a kultúrne pole. Osobitnú výzvu pre súčasnú historiografiu predstavuje každodenný život „obyčajných ľudí" vo vojne a po vojne, vrátane jej dopadov na kľúčovú inštitúciu sociálneho života – rodinu. V predkladaných štúdiách a materiáloch sa autori pokúšajú zachytiť zmeny v stratégiách prežitia jednotlivcov, rodín a spoločenstiev v mimoriadnej vojnovej a povojnovej situácii. 

Forum Historiae 1/2009: Rodina vo vojne
Zostavovatelia: Xénia Šuchová
Juraj Benko
Preklady do angličtiny: Svatava Šimková
Preklady do slovenčiny: Gabriela Gombalová, Veronika Harmatová, Karol Hollý, Samuel Marec, Martin Profant
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Róbert Arpáš, Juraj Benko, Gabriela Dudeková, Marián Karcol, Michał Klimecki, Barbara Kubis, Waldemar Rezmer, Miroslav Sabol, Adam Suchoński, Małgorzata Świder, Hanna Szczechowicz, Jana Šišjaková, Michal Šmigeľ, Xénia Šuchová, Jan Wiśniewski, Marína Zavacká
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2009

OBSAH OBSAH

« Späť

Postoje ukrajinského civilného obyvateľstva voči poľskej správe a poľskému vojsku v rokoch 1918 - 1923

Untitled Document
Michał Klimecki
Summary

Michał Klimecki: The Attitudes of the Civilian Population towards the Polish Administration and the Polish Army in 1918 – 1923

In this text the writer analyses the formation of attitudes of the Ukrainian civilian population settled in the territory of Eastern Galicia towards the representatives of the Polish civilian and military powers in the period of the Polish-Ukrainian (1918-1920) and the Polish-Russian (1920) war conflicts and in the immediately following period when Poland seized power over this territory. He develops the issue against a background formed by a complicated military and political situation in this area (including the consequences of Civil War in Russia which was fought also here). He pays special attention to its impact on everyday life and moods of the Ukrainian civilian population. Among the key factors influencing Ukrainian-Polish relations here was, on the one hand side, a mutual national conflict between the Poles and the Ukrainians over this territory; on the other, there were activities of the Bolsheviks who wanted to extend their power to eastern Galicia too. It ensues from the writer´s analysis that the Ukrainian intelligentsia was ready to cooperate with the Bolsheviks; however, their identification with this ideology remained only at the formal level. The Bolshevik, or Communist ideology and practice based on the negation of private property, which in reality meant an organised confiscation of private or communal property by revolutionary committees established at the same time, was absolutely contradictory to the traditional way of thinking of the Ukrainian peasant. After the defeat of the Bolsheviks in eastern Galicia, the Polish administration and institutes were being introduced into the area. The Ukrainians showed two faces in their attitude to them: the negative one was shaped by the conflict of national ambitions cherished by both sides, whereas the positive owed its appearance to a simple fact: the Polish administration seemed more acceptable than the Bolsheviks. Despite being much criticised by central authorities the process of establishingthe Polish administration at the local level was characterised by abuse of power. Naturally, such a practice was resented by the Ukrainians. Among other factors, reminiscences of these events marking the interwar period contributed to the formation of a negative attitude of the Ukrainians to the Polish state administration and to the Poles as well.

Keywords

World War I, post-war society, Eastern Galicia, ukrainian population, Polish-Ukrainian war (1918-1920), Polish-Russian war (1920), polish administration, national conflict, communist ideology

Bibliografická informácia

Michał Klimecki : Postoje ukrajinského civilného obyvateľstva voči poľskej správe a poľskému vojsku v rokoch 1918 - 1923. In Forum Historiae, 2009, roč. 3, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Údaje o autorovi (-ke) zatiaľ nevložené