TÉMA TÉMA

Untitled Document

Slovenská historiografia už od 60. rokov minulého storočia venovala primeranú pozornosť dejinám miest, predovšetkým ich vzniku, právnemu postaveniu, správe a hospodárstvu. Pri skúmaní týchto bezosporu dôležitých otázok však akosi zostával nepovšimnutý človek, mešťan, zakladateľ a obyvateľ týchto miest, hybná sila všetkého diania. Šľachta ako samostatný stav taktiež nestála v centre pozornosti a vo vzťahu k mestám sa považovala za jednoznačne retardujúci prvok ich vývoja. Nové výskumy však značne rozšírili poznatky o šľachte i o mestách a poskytujú oveľa mnohostrannejší a pestrejší obraz o ich spolužití, kooperácii či konfliktoch v celej v ich zložitosti. Štúdie a články, ktoré sú písomnou podobou príspevkov konferencie Mestá a šľachta, mešťania a šľachtici, sa svojim obsahom zameriavajú predovšetkým na tieto aspekty spolužitia miest, mešťanov a šľachty.

Forum Historiae 2/2008: Mestá a šľachta, mešťania a šľachtici
Zostavovatelia: Tünde Lengyelová
:
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Július Barczi, Jarmila Bátovská, Viera Bernátová, Erika Brtáňová, Michal Duchoň, Diana Duchoňová, Klára Dóka, Lívia Fábryová, Mária Grófová, Peter Ivanič, Martina Kočí, Zuzana Kollárová, Klára Komorová, Veronika Kucharská, Soňa Maťugová, István H. Németh, Mária Novacká, Jozef Novák, Veronika Nováková, Helena Saktorová, Elena Síkorová, Juraj Šedivý, Eva Šmelková, František Žifčák, Attila Zsoldos
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2008

OBSAH OBSAH

« Späť

Postavenie dedinskej šľachty na Spiši

Untitled Document
Zuzana Kollárová
Summary

Zuzana Kollárová: The Status of the Village Nobility in Spiš

The article provides a list of members and a developmental description of the Máriássy nobility family in Spiš (Szepes, Zips), especially two of its branches that resided in Batizovce (Batiszfalva, Botsdorf) and Markušovce (Markusfalva, Marksdorf). The oldest family member Batyz, who founded Batizovce on territory given to him by royal donation, is mentioned in 1264. Other family members also acquired royal benefits for their military service. The majority of the family belonged to the Lutheran Church; Batizovce became the centre of Lutheran life in Spiš thanks to Máriássy patronage.

Andreas Máriássy (1759 – 1846), who received the rank of major general and field marshal for his merits in the war against Napoleon, had the most significant military career. The representatives of later generations of this noble family engaged themselves in politics in addition to military service – field marshal Ioannis Máriássy became a member of the House of Magnates in the Hungarian Diet and was given the title of baron in 1888. The greater part of the family estates in Spiš were sold by the heirs in the first half of the 19th century and especially at the turn of the 19th and 20th centuries, including significant lands in the High Tatras (such as the Gerlach Peak and the mountain lake Batizovské pleso, amongst others). The author also provides information on the contemporary state of the family manors in Batizovce, as well as other material monuments (tombs, commemorative inscriptions and signs, ancestral archives).

Keywords

nobility; Spiš, Szepes, Zips; Máriássy noble family; Batizovce; Batiszfalva; Botsdorf

Bibliografická informácia

Zuzana Kollárová : Postavenie dedinskej šľachty na Spiši. In Forum Historiae, 2008, roč. 2, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Údaje o autorke zatiaľ nevložené


ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE

2008/02 Mestá a šľachta, mešťania a šľachtici