TÉMA TÉMA

Untitled Document

Napriek odvážnemu názvu sú naše ambície skromnejšie. Neponúkame syntetický a dokonca ani systematizovaný pohľad na „komunizmus". Práve naopak. Vzhľadom na obrovskú šírku problematiky sme sa rozhodli uverejniť niekoľko  pohľadov na otázku, akým spôsobom je ešte možné skúmať a diskutovať túto živú tému. Ako uviedol jeden z autorov čísla, chceme skôr „vykopnúť loptu". K zostaveniu tohto čísla nás primäl aj fakt, že radikálna ľavica a komunistické hnutie sa ocitli na okraji vedeckého záujmu, pričom téma „komunizmu" predstavuje významnú súčasť verejných diskusií. V posledných rokoch vyrástla nová generácia bádateľov, ktorí sa dlhodobo venujú tejto problematike. Prinášajú reflexiu, ktorá ponúka iné východiská a metódy práce, než na aké sme zvyknutí v rámci doteraz stále dominujúceho tradičného dejepisectva.

Forum Historiae 1/2013: Ako hovoriť o komunizme?
Zostavovatelia: Mgr. Miroslav Michela, PhD. - PhDr. Milan Ducháček. PhD.
Preklady do angličtiny: Mgr. Martin Katuščák
Preklady z angličtiny: Igor Kšiňan
Obrázok na titulnej strane: Záber z filmu Good bye, Lenin (SRN, 2003)
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Mgr. Ondřej Daniel, Ph.D., PhDr. Stanislav Holubec, Ph.D. et Ph.D.; Mgr. Adam Hudek, PhD.; PhDr. Michal Kopeček, PhD.; Mgr. Jan Lomíček; Mgr. Jakub Machek, Ph.D.; Mgr. Miroslav Michela, PhD.; PhDr. Juraj Podoba, CSc.; Doc. PhDr. JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D.; PhDr. Ondřej Slačálek; Mgr. Vítězslav Sommer, Ph.D.
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2013

OBSAH OBSAH

« Späť

Populární kultura a státní socialismus

Untitled Document
Jakub Machek
Summary

Jakub Machek: Popular Culture and State Socialism

The paper is aimed to explore possibilities of analysing popular culture of the era of the state socialism. There is demonstrated how the relationship between popular culture and the so­cialist society can be described by the same model as in West European societies - from the viewpoint of  the Gramscian concept of hegemony. The paper deals with the role of popular culture in the Czechoslovak society, particularly with its participation in the process of reaching a con­sensus between the governing minority and subordinated majority. These topics are related to the fundamental question of the applica­bility of cultural studies concepts and theories to the situation of state socialist so­cieties. The institutional frame of popular culture pro­duction and function is shown as well as the role of popular media as the Czechoslovak society's inner communicative functioning mainly in the 1970s and 1980s, when the new post invasion authorities readily decided to rely on popular culture and restricted consumerism to create people's acceptance of the status quo, rather than to force them to enthusiastically follow the renewed regime. The most popular genre of the period – TV serials – became a space, where the conscientiously controlled dominant ideology met the mindsets and opinions of the audience.

Keywords

hegemony, normalization era, popular culture, television series, society, consensus, dominance

Bibliografická informácia

Jakub Machek : Populární kultura a státní socialismus. In Forum Historiae, 2013, roč. 7, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Mgr. Jakub Machek, PhD. je absolventom sociálnych dejín na Filozofickej fakulte Karlovej univerzity v Prahe. V súčasnosti pôsobí v Ústave českej literatúry a literárnej vedy tejto fakulty. Zaoberá sa predovšetkým českou populárnou kultúrou, od senzačnej tlače, ktorá stála pri jej zrode koncom 19. storočia, cez mezivojnovú utopickú beletriu a normalizačné seriály, až po súčasnú internetovú xenofóbiu. Je členom Centra pro studium populární kultury (CSPK).
 

Kontakt

jakub.m@post.cz