TÉMA TÉMA

Untitled Document

Cesta od deklarovania zásad demokracie k ich naplneniu v spoločnosti je behom na dlhé trate. Zhodnotiť jej úspešnosť alebo neúspešnosť možno zväčša s odstupom desaťročí a niekedy to trvá aj dlhšie. Inšpiratívnym príkladom takejto cesty bola dvadsaťročná existencia medzivojnovej Československej republiky, ktorej prischlo označenie „ostrov demokracie". V porovnaní s okolitými krajinami ním nepochybne aj bola. Ako každé budovateľské úsilie, aj prenášanie demokratických a republikánskych ideí do života spoločnosti aj tu narážalo na veľa problémov plynúcich z rôznorodých vnútropolitických i medzinárodných príčin. Ak rozmeníme na drobné veľkú a rozsiahlu tému vzťahu demokracia – spoločnosť – politika, dopracujeme sa k viacerým čiastkovým otázkam. Ako sa obyvateľstvo na Slovensku zžívalo s režimom parlamentnej demokracie, s budovaním občianskej spoločnosti? Ako reagovalo na prenikanie štruktúr politických strán do občianskej sféry? Čo signalizovali zásadné zmeny v republike na jeseň 1938 v stave demokracie? Podnety na zamyslenie nad týmito, ako aj nad ďalšími otázkami súvisiacimi s nastolenou témou prináša aktuálne číslo Forum Historiae.

Forum Historiae 1/2010: Demokracia, spoločnosť a politika na medzivojnovom Slovensku
Zostavovatelia: Jaroslava Roguľová
Preklady do angličtiny: Matej Hanula
Obrázok na titulnej strane: Ján Halaša, Vysoká politika (1942)
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Valerián Bystrický, Ľudovít Hallon, Matej Hanula, Ľubica Kázmerová, Vladimír Krivý, Michal Kšiňan, Linda Osyková, Jaroslava Roguľová, Milan Zemko
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2010

OBSAH OBSAH

« Späť

Pokope a sprístupnené: volebné výsledky volieb 1929 - 2006 za obce Slovenska

Untitled Document
Vladimír Krivý
Summary

Vladimír Krivý: Collected and Available to the Public: Results of National Elections in Municipalities of Slovakia between 1929 and 2006

The article reports on completion of an electronic database, which is now available to public. The database comprises results of free national elections in all Slovak municipalities between the years 1929 and 2006. It is based on data found in the National Archives of the Czech Republic (on elections to Chamber of Deputies of the National Assembly in 1929 and 1935, and on Constituent Assembly election in 1946), data from the Statistical Office of the Slovak Republic (on elections to Slovak National Council in 1990 and 1992, and to National Council of the Slovak Republic from 1994 to 2006), and on census data from the years 1930, 1991, and 2001. The database is accessible on the Slovak Archive of Social Data website (http://sasd.sav.sk/sk/) and is available in two formats – Excel 2007 and SPSS.
The whole data matrix consists of 3,627 rows by 280 columns and with only minor exceptions, each row represents a municipality. Perhaps the most difficult part of the work was to organize the data so as to depict the identity of each municipality in its development.
In elections 1929, 1935, 1946, and 1990, votes from several municipalities were recorded in other nearby municipalities. The database informs about such redirections as well. Furthermore, several minor errors were found in the original data on the elections in 1929 and 1935; all amendments are documented in the user manual.
In the near future, the database and a user manual in Slovak should be supplemented with results of parliamentary election in 2010 and a comprehensive manual in English.

Bibliografická informácia

Vladimír Krivý : Pokope a sprístupnené: volebné výsledky volieb 1929 - 2006 za obce Slovenska. In Forum Historiae, 2010, roč. 4, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

PhDr. Vladimír Krivý, CSc. pracuje ako samostatný vedecký pracovník v Sociologickom ústave Slovenskej akadémie vied v Bratislave. Venuje sa najmä problematike volebného správania na Slovensku, regionálnym disparitám, hodnotovým orientáciám slovenského obyvateľstva. Spolupracuje s Inštitútom pre verejné otázky.


ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY) ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY)

2010/01 Demokracia, spoločnosť a politika na medzivojnovom Slovensku