E-knihy E-knihy

« Späť

Pod zástavou cisára a kráľa

E-kniha
Vojtech Dangl
Vydavateľ
Historický ústav SAV vo vydavateľstve TYPOSET print spol. s r. o.
Miesto vydania
Bratislava
Rok vydania
2009
ISBN
978-80-970264-7-9

Predložená práca je výberom v chronologickom slede na seba nadväzujúcich kapitol, akýchsi hĺbkových sond do vojenskohistorickej problematiky našich dejín obdobia od revolúcie 1848 do začiatkov prvej svetovej vojny. Ide o mimoriadne zložité, pre národný vývoj Slovákov dôležité obdobie, v rámci ktorého sa v Uhorsku udiali zásadné revolučné premeny spoločnosti, odohrali sa rozhodujúce zápasy o podobu jej modernizácie, výrazne sa zmenila jej sociálna štruktúra i duchovné zázemie, dochádzalo k rastu nacionálnych protirečení a k zvyšovaniu národného útlaku, ktorý zatláčal slovenskú politickú reprezentáciu do obrannej pozície vlastnej národnej existencie.


VŠETKY E-Knihy (podľa autora) VŠETKY E-Knihy (podľa autora)

Alberty, Július

Andráš, Matej

Bartlová, Alena

Budilová, Lenka

Bútora, Martin

Bystrický, Peter

Bystrický, Valerián

Chorvát, Ivan

Chrastina, Peter

Čierna-Lantayová, Dagmar

Dangl, Vojtech

Dráľ, Peter

Falisová, Anna

Fatková, Gabriela

Ferenčuhová, Bohumila

Feriancová, Alena

Findor, Andrej

Gáborová, Margita

Glejtek, Miroslav

Gniazdowski, Mateusz

Gronowski, Michał Tomasz

Haas Kianička, Daniel

Ukazujem 1 - 30 z 149 výsledkov.
Items per Page 30
z 5

NOVÉ ZAUJÍMAVÉ PUBLIKÁCIE NOVÉ ZAUJÍMAVÉ PUBLIKÁCIE

Paramenty - liturgické textílie

Eva Hasalová - Alena Piatrová

Móda na Slovensku

M. M. Zubercová, E. Hasalová, Z. Šidlíková, M. Vančo