E-knihy E-knihy

« Späť

Piae Fundationes. Zbožné fundácie a ich význam pre rozvoj uhorskej spoločnosti v ranom novoveku

E-kniha
Ingrid Kušniráková
Vydavateľ
Historický ústav SAV vo vydavateľstve PRO HISTORIA
Miesto vydania
Bratislava
Rok vydania
2009
ISBN
978-80-970060-5-1

"Fundácie, ich vznik a aktivity, boli významne poznačené časom, v ktorom vznikli, ako aj kultúrnym a spoločenským prostredím, v ktorom pôsobili. Fundácie vznikali ako „večné" inštitúcie, ale spoločnosť, v ktorej existovali, sa menila. V čase veľkých spoločenských zmien preto dochádzalo k vzájomnému napätiu medzi správcami fundácií a svetskými či cirkevnými jurisdikciami. Pod vplyvom spoločenských zmien sa museli nanovo defi novať ciele niektorých základín, zmenil sa správca i spôsob ich spravovania. Správcovia fundácií sa v Uhorsku v 18. storočí museli vyrovnať najmä s dôsledkami osvietenských reforiem Márie Terézie a Jozefa II. V čase ich panovania, teda v druhej polovici 18. storočia, začal štát riadiť a reformovať oblasť školstva a sociálnej starostlivosti, ktoré sa dovtedy vnímali najmä ako súčasť života cirkvi, ale aj samotnú cirkev a jej vnútorný život. Refoma cirkevných štruktúr, školských a charitatívnych inštitúcií nebola možná, pokiaľ štát nepodriadil svojej kontrole fi nančné zdroje, z ktorých boli tieto inštitúcie fi nancované. Podriadenie fundácií kontrole štátu bolo prvým krokom na ceste k osvietenskej reforme týchto sfér spoločenského života. Kontrola základín zároveň významným spôsobom posilnila vplyv štátu na riadenie školstva a systému sociálnej starostlivosti, obmedzila kompetencie cirkvi v tejto oblasti a stala sa nástrojom osvietenských reforiem."


O AUTOROVI / autorke O AUTOROVI / autorke

Untitled Document

Mgr. Ingrid Kušniráková, PhD. pracuje ako samostatná vedecká pracovníčka v Historickom ústave SAV, na oddelení dejín 19. storočia. Venuje sa výskumu cirkevných a sociálnych dejín Uhorska/Slovenska v ranom novoveku s presahom do 19. storočia. Je autorkou  monografie Piae fundationes. Zbožné fundácie a ich význam pre rozvoj uhorskej spoločnosti v ranom novoveku (2009) a spoluautorkou a editorkou kolektívnej monografie „Vyjdeme v noci vo fakľovom sprievode a rozsvietime svet." Integračný a mobilizačný význam slávností v živote spoločnosti (2012)


VŠETKY E-Knihy (podľa autora) VŠETKY E-Knihy (podľa autora)

Alberty, Július

Andráš, Matej

Bartlová, Alena

Budilová, Lenka

Bútora, Martin

Bystrický, Peter

Bystrický, Valerián

Chorvát, Ivan

Chrastina, Peter

Čierna-Lantayová, Dagmar

Dangl, Vojtech

Dráľ, Peter

Falisová, Anna

Fatková, Gabriela

Ferenčuhová, Bohumila

Feriancová, Alena

Findor, Andrej

Gáborová, Margita

Glejtek, Miroslav

Gniazdowski, Mateusz

Gronowski, Michał Tomasz

Haas Kianička, Daniel

Ukazujem 1 - 30 z 149 výsledkov.
Items per Page 30
z 5

NOVÉ ZAUJÍMAVÉ PUBLIKÁCIE NOVÉ ZAUJÍMAVÉ PUBLIKÁCIE

Paramenty - liturgické textílie

Eva Hasalová - Alena Piatrová

Móda na Slovensku

M. M. Zubercová, E. Hasalová, Z. Šidlíková, M. Vančo