Publikácia Publikácia

« Späť

Paramenty - liturgické textílie

Untitled Document
Eva Hasalová - Alena Piatrová
Vydavateľ
Slovenské národné múzeum
Miesto vydania
Bratislava
Rok vydania
2015
ISBN
978-80-8060-358-8

Katalóg výstavy Paramnety – liturgické textílie prináša prostredníctvom viac ako 200 predmetov prehľad typológie  odevov a textílií, ktoré majú špecifickú funkciu: v zložitom systéme cirkevných obradov spoluvytvárajú atmosféru tajomna, nevšednosti, zázraku. Predstavené sú v kontexte ich pôvodných významov – teda vo väzbe na nositeľa a obradnú príležitosť. Prostredníctvom liturgických odevov a textílií poukazujeme na konfesionálnu rôznorodosť Slovenska. Spracované sú nielen odevy a textílie rímskokatolíckej cirkvi, ale aj pravoslávnej, gréckokatolíckej a evanjelickej cirkvi augsburského vyznania.
Verejnosti približujeme ešte stále veľmi málo známe textilné a odevné pamiatky spájajúce sa s územím Slovenska. Práve odevy a textílie používané pri bohoslužbách predstavujú najstaršie dochované odevné artefakty. Sú svedectvom vývoja textilných techník, textilných remesiel, ale aj textilného priemyslu. Viaceré vystavené textílie a odevy sú v rámci územia Slovenska ojedinelými umelecko-remeselnými artefaktmi. Takýmito sú napríklad stredoveké tkaniny a výšivky zo Spišskej Kapituly, barokové výšivky zo zbierky Nitrianskeho biskupstva a z Katedrály svätého Martina v Bratislave.
Prostredníctvom vystavovaných artefaktov sprostredkovávame návštevníkom výsledky práce ešte stále málo známej oblasti reštaurovania – reštaurovanie textilu a odevu, ktorá má na pôde SNM – Historického múzea dlhoročnú tradíciu.

Priemerne (0 Hlasy)
The average rating is 0.0 stars out of 5.

nové knihy v kníhkupectvách nové knihy v kníhkupectvách

Paramenty - liturgické textílie

Eva Hasalová - Alena Piatrová

Móda na Slovensku

M. M. Zubercová, E. Hasalová, Z. Šidlíková, M. Vančo

nové časopisy nové časopisy

KOR-RIDOR

Slovensko–maďarský historický časopis

Nové číslo časopisu STŘED

Národ, gender, bída Sociální hnutí a sociální stát 1870–1938

AntropoWebzin 4/2013

Multidisciplinárny elektronický časopis

Mesto a dejiny 2/2013

Časopis pre urbánne dejiny

Marginalia historica 2/2012

časopis pro dějiny vzdělanosti a kultury

Mesto a dejiny 1/2013

Časopis pre urbánne dejiny

Hungarian Historical Review

Formerly Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae

Kultúrne dejiny 1/2013

Kultúrne dejiny / Cultural History is a peer-reviewed journal focused on history and anthropology

MESTO A DEJINY

Nový časopis pre urbánne dejiny

Nové číslo časopisu Korall

New Issue of Korall. Journal for Social History