Publikácia Publikácia

« Späť

Nové číslo časopisu STŘED

Untitled Document
Národ, gender, bída Sociální hnutí a sociální stát 1870–1938


Jakub Beneš
Czech Social Democracy, František Soukup, and the Habsburg Austrian Suff rage Campaign
1897–1907. Toward a New Understanding of Nationalism in the Workers' Movements of East Central Europe


Jan Mareš – Vít Strobach
Třída dělníků i žen? Proměny chápání genderových vztahů v českém dělnickém hnutí (1870–1914)


Martin Polášek
Představy o roli sociální politiky v Československé sociálně demokratické straně dělnické mezi světovými válkami: Polemika mezi Evženem Šternem a Jiřím Pleskotem


Thomas Oellermann
Proč ještě nikdo nenapsal dějiny sudetoněmecké sociální demokracie

Priemerne (0 Hlasy)
The average rating is 0.0 stars out of 5.

nové knihy v kníhkupectvách nové knihy v kníhkupectvách

Paramenty - liturgické textílie

Eva Hasalová - Alena Piatrová

Móda na Slovensku

M. M. Zubercová, E. Hasalová, Z. Šidlíková, M. Vančo

nové časopisy nové časopisy

KOR-RIDOR

Slovensko–maďarský historický časopis

Nové číslo časopisu STŘED

Národ, gender, bída Sociální hnutí a sociální stát 1870–1938

AntropoWebzin 4/2013

Multidisciplinárny elektronický časopis

Mesto a dejiny 2/2013

Časopis pre urbánne dejiny

Marginalia historica 2/2012

časopis pro dějiny vzdělanosti a kultury

Mesto a dejiny 1/2013

Časopis pre urbánne dejiny

Hungarian Historical Review

Formerly Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae

Kultúrne dejiny 1/2013

Kultúrne dejiny / Cultural History is a peer-reviewed journal focused on history and anthropology

MESTO A DEJINY

Nový časopis pre urbánne dejiny

Nové číslo časopisu Korall

New Issue of Korall. Journal for Social History