TÉMA TÉMA

Untitled Document

Vojna nie je výsostne politický či vojenský fenomén, hoci práve tieto jej aspekty boli tradičným predmetom historického výskumu. Pre veľké vojny dvadsiateho storočia je príznačné, že zasiahli do všetkých sfér života spoločnosti. V súvislosti s tým sa v posledných desaťročiach presúva ohnisko záujmu historikov z vojensko-diplomatického a politicko-ekonomického pozadia aj na širšie sociálne a kultúrne pole. Osobitnú výzvu pre súčasnú historiografiu predstavuje každodenný život „obyčajných ľudí" vo vojne a po vojne, vrátane jej dopadov na kľúčovú inštitúciu sociálneho života – rodinu. V predkladaných štúdiách a materiáloch sa autori pokúšajú zachytiť zmeny v stratégiách prežitia jednotlivcov, rodín a spoločenstiev v mimoriadnej vojnovej a povojnovej situácii. 

Forum Historiae 1/2009: Rodina vo vojne
Zostavovatelia: Xénia Šuchová
Juraj Benko
Preklady do angličtiny: Svatava Šimková
Preklady do slovenčiny: Gabriela Gombalová, Veronika Harmatová, Karol Hollý, Samuel Marec, Martin Profant
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Róbert Arpáš, Juraj Benko, Gabriela Dudeková, Marián Karcol, Michał Klimecki, Barbara Kubis, Waldemar Rezmer, Miroslav Sabol, Adam Suchoński, Małgorzata Świder, Hanna Szczechowicz, Jana Šišjaková, Michal Šmigeľ, Xénia Šuchová, Jan Wiśniewski, Marína Zavacká
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2009

OBSAH OBSAH

« Späť

Nová žena v útoku a obrane. Druhá svetová vojna v časopise Katolíckej jednoty žien.

Untitled Document
Marína Zavacká
Summary

Marína Zavacká: Nová žena Journal in Attack and Defence: WWII in the Catholic Women's Union Journal.

The paper focuses on the war career of the Nová žena journal, more precisely, on war-time strategies applied by a journal exhibiting specific features. The first one is that the Nová žena was not only for women, but entirely women´s – written and run by women only. The next typical feature was the lasting political and ideological orientation towards neutral Vatican, which was a source of permanent contradictions with the official propaganda contents preferred by the war-time Slovak state. The most interesting fact about the journal is that it managed to preserve space for opinions, which were not aligned with the state propaganda; on the other hand, the editors avoided radical nationalist, anti-Semitic and militarist messages promoted by the regime. Particularly interesting is that the editorial policy was not decided by the board of editors but issued centrally by the Holy See. The editors did not need any extreme civic courage, since there were always some shields around protecting them from radicals. The strongest of them was neutrality proclaimed by the highest Catholic authority, which the war-time ‘Christian' Slovak state did not dare to challenge openly. Moreover, there were close family relations of the editors with important members of political elites. However, admirable is their determination, personal exposition and fortitude, with which they occupied and enlarged their manoeuvring space and how they used it in ways they considered right. Even though they did not face physical punishment, they received low sympathies from the government and the state-party, were offended by the more radical political forces and lived under threat of being ostracised for alleged insufficient patriotism. They did not limit their editorial policy to implementing and localising general Catholic agenda, but simultaneously pursued their own particular agenda. What deserves special attention are their strategies in utilising the authority of the supranational church organisation (Catholic Action) for support to their current and partial agendas embedded in areas in which they felt danger from the leading state authorities, e.g. the issue of limited access of girls to education and women to their professional career).

Keywords

World War II, Nová žena Journal, Catholic Women's Union, Catholicism, edification, women, elites

Bibliografická informácia

Marína Zavacká : Nová žena v útoku a obrane. Druhá svetová vojna v časopise Katolíckej jednoty žien.. In Forum Historiae, 2009, roč. 3, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Marína Zavacká, PhD. pracuje v Historickom ústave SAV v Bratislave. Venuje sa dejinám propagandy a širšieho kontextu budovania režimových lojalít, historickej analýze verejného diskurzu, prekladom odbornej literatúry z angličtiny a vysokoškolskej didaktike histórie. Svoj výskum orientuje najmä na obdobie totalitných režimov na území Slovenska. Je autorkou monografie Kto žije za ostnatým drôtom? Oficiálna zahraničnopolitická propaganda na Slovensku, 1956—1962: Teórie, politické smernice a spoločenská prax (Veda, 2005).


ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE