E-knihy E-knihy

« Späť

Na zlome času / Im Wandel der Zeit

E-kniha
Margita Gáborová (ed.)
Vydavateľ
Univerzita Komenského
Miesto vydania
Bratislava
Rok vydania
2012
ISBN
978-80-223-3177-7

Zborník Na zlome času / Im Wandel der Zeit je súborom štúdií germanistov Katedry germanistiky, nederlandistiky a škandinavistiky Fi -
lozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave, ktoré vznikli v rámci dvojročného výskumného projektu VEGA 1/0284/10.
Vedeckým zámerom projektu bolo prispieť k výskumu multikultúrnych aspektov literárnych a kultúrnych dejín Bratislavy z pohľa -
du germanistickej literárnej vedy. 

Projekt si v tejto súvislosti stanovil za cieľ mapovať modernizačné tendencie v spojení s premenou mesta na moderne sa rozvíjajúcu me -
tropolu, pričom sa zameral na obdobie od rozpadu Rakúsko-Uhorskej monarchie do konca tridsiatych rokov, v niektorých štúdiách s presahom až do polovice 40. rokov 20. storočia. Projekt sledoval, ako sa tento proces prezentoval v nemeckojazyčnej, ale i slovenskej kultúre regiónu v kontakte s ostatnými kultúrami. Obdobie premien sa dotýkalo všetkých oblastí kultúrno-spoločenského života a výskum ho zachytil z viacerých pohľadov.


VŠETKY E-Knihy (podľa autora) VŠETKY E-Knihy (podľa autora)

Alberty, Július

Andráš, Matej

Bartlová, Alena

Budilová, Lenka

Bútora, Martin

Bystrický, Peter

Bystrický, Valerián

Chorvát, Ivan

Chrastina, Peter

Čierna-Lantayová, Dagmar

Dangl, Vojtech

Dráľ, Peter

Falisová, Anna

Fatková, Gabriela

Ferenčuhová, Bohumila

Feriancová, Alena

Findor, Andrej

Gáborová, Margita

Glejtek, Miroslav

Gniazdowski, Mateusz

Gronowski, Michał Tomasz

Haas Kianička, Daniel

Ukazujem 1 - 30 z 149 výsledkov.
Items per Page 30
z 5

NOVÉ ZAUJÍMAVÉ PUBLIKÁCIE NOVÉ ZAUJÍMAVÉ PUBLIKÁCIE

Paramenty - liturgické textílie

Eva Hasalová - Alena Piatrová

Móda na Slovensku

M. M. Zubercová, E. Hasalová, Z. Šidlíková, M. Vančo