E-knihy E-knihy

« Späť

Mittelalterliche Schriftkultur im Pressburger Kollegiatkapitel

E-kniha
Juraj Šedivý
Vydavateľ
Chronos
Miesto vydania
Bratislava
Rok vydania
2007
ISBN
978-80-89027-22-4

 

INHALT:

Vorwort
Einleitung
Gegenstand, Ziele und methodische Probleme der Untersuchung
Zur Terminologie und Nomenklatur

Bisherige Forschungen zur Schriftkultur im Pressburger Kapitel

Mittelalterliche Schriftkultur im Pressburger Kapitel
Anfänge des Pressburger Kollegiatkapitels und vorausgesetzte Schriftkultur
bis zum Ende des 12. Jahrhunderts
Frühmittelalterliche Schrift- und Buchkultur
Problem der diplomatischen Tätigkeit im 11. und 12. Jahrhundert
Epigraphik im 11. und 12. Jahrhundert?

Pressburger Kapitel und seine kulturelle Entwicklung im 13. Jahrhundert
Schrift- und Buchkultur im Pressburger Kapitel des 13. Jahrhunderts
Die erste belegte diplomatische Aktivität
Erste Inschriften im Umkreis des Kapitels

Blütezeit der Schriftkultur in der Anjou-Periode
Kultur und Bildung im Pressburger Kapitel
Die Kanzlei des Pressburger Kapitels in den ersten drei Viertel des 14. Jahrhunderts
Epigraphik im Auftrag der Pressburger Kanoniker?

Zeit des Internationalismus während der Regierung Sigismunds von Luxemburg und der ersten Habsburger
Buchkultur in Pressburg in der Zeit Sigismunds und der frühen Habsburger
Diplomatische Aktivitäten des Pressburger Kapitels in der Zeit Sigismunds und der frühen Habsburger
Epigraphische Denkmäler für das Kapitel und die Pfarrkirche

Schriftkultur in der Zeit der Academia Istropolitana
Buchkultur im Zeitalter der ersten Inkunabeln in Pressburg
Diplomatische Tätigkeit des Kollegiatkapitels
Epigraphische Aufträge zwischen Spätgotik und Renaissance

Die Kultur im Kapitel an der Schwelle zur Neuzeit
Buchkultur an der Schwelle zur Neuzeit
Kanzlei des Kollegiatkapitels am Ende des Mittelalters
Epigraphische Zeugen der Spätgotik

Schicksale der geschriebenen Denkmäler des Pressburger Kapitels in der Neuzeit

Ein halbes Jahrtausend der mitteleuropäischen Kulturgeschichte im Pressburger Kapitel (Schlusswort)

Pol tisícročia stredoeurópskej písomnej kultúry v Bratislavskej kapitule (Záver) Abkürzungsverzeichnis
Quellenverzeichnis
Literaturverzeichnis
Bildnachweis
Register
Personenregister
Ortsregister
Sachregister

Beilagen
Liste der Pröpste
Verzeichnis der Kostbarkeiten des Pressburger Kollegiatkapitels
Einige im Text benutzte Termini 


O AUTOROVI / autorke O AUTOROVI / autorke

Untitled Document

Doc. PhDr. Juraj Šedivý, MAS., PhD. učí na Katedre archívnictva a pomocných vied historických Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Špecializuje sa na dejiny stredoveku (písomná kultúra, urbánne a cirkevné dejiny). Je autorom viacerých štúdií doma i v zahraničí a publikácií Mittelalterliche Schriftkultur im Pressburger Kollegiatkapitel (2007), Dejiny Bratislavy 1. Brezalauspurc –  na križovatke kultúr (2012). Je predsedom občianskeho združenia Historia Posoniensis, ktoré vydáva Dejiny Bratislavy 1 – 5.


VŠETKY E-Knihy (podľa autora) VŠETKY E-Knihy (podľa autora)

Alberty, Július

Andráš, Matej

Bartlová, Alena

Budilová, Lenka

Bútora, Martin

Bystrický, Peter

Bystrický, Valerián

Chorvát, Ivan

Chrastina, Peter

Čierna-Lantayová, Dagmar

Dangl, Vojtech

Dráľ, Peter

Falisová, Anna

Fatková, Gabriela

Ferenčuhová, Bohumila

Feriancová, Alena

Findor, Andrej

Gáborová, Margita

Glejtek, Miroslav

Gniazdowski, Mateusz

Gronowski, Michał Tomasz

Haas Kianička, Daniel

Ukazujem 1 - 30 z 149 výsledkov.
Items per Page 30
z 5

NOVÉ ZAUJÍMAVÉ PUBLIKÁCIE NOVÉ ZAUJÍMAVÉ PUBLIKÁCIE

Paramenty - liturgické textílie

Eva Hasalová - Alena Piatrová

Móda na Slovensku

M. M. Zubercová, E. Hasalová, Z. Šidlíková, M. Vančo