Publikácia Publikácia

« Späť

MESTO A DEJINY

Untitled Document
Mesto a dejiny. Journal for Urban History

Časopis vznikol na Katedre histórie Filozofickej fakulty UPJŠ v Košiciach a bude sa orientovať na publikovanie príspevkov z oblasti urbánnych dejín. Tento zámer súvisí s jednou z výskumných priorít pracoviska – výskumom dejín Košíc. Ambíciou je vytvoriť širšie fórum pre historikov ale i odborníkov z iných oblastí, v ktorom by sa koncentrovali výsledky ich práce orientované na urbánne, príp. regionálne dejiny.

Časopis bude vychádzať dvakrát ročne. Redakčné uzávierky sú stanovené na február a august.

Prvé dvojčíslo obsahuje 18 príspevkov, ktoré sú venované témam z dejín štyroch stredoeurópskych miest (Košice, Krakov, Miskolc, Opava) v časovom rozpätí od 14. do 18. storočia. Všetky príspevky v tomto dvojčísle sú v anglickom jazyku.

 

CONTENTS

ARTICLES

KOŠICE

Uličný, Ferdinand: The Relations Between Burghers of Košice and Kings of Hungarian Kingdom by the Half of the 14th Century

Fedorčáková, Mária: Relations and Communication of the Representatives of the Town Administrations in Košice, Bardejov and Prešov in the 15th Century

Slezáková, Miroslava: Members of the Merchant Guild in Košice in the Middle Ages. Contribution to the Research of Town Elites in Košice in the Middle Ages

Fábová, Bernadeta: An Inquiry into the Everyday Life of Townspeople of Košice in the 16th Century

Fedorčák, Peter: Religious Issue and the Initial Period of the Reformation in Košice

 

KRAKÓW

Marzec, Andrzej: The Monarch and the Town. Princes and Kings Versus Kraków at the turn of the 13th and 14th Centuries

Starzyński, Marcin: Main Market Square as a Stage in the Town Theatre. An Example of Medieval Kraków

Jakimyszyn, Anna: The Jewish Community in Kraków and Kazimierz and the Jewish Communal Authorities in the Light of Internal Sources (16th – 18th centuries)

Kaźmierczyk, Adam: The Decline of the Kraków Jewish Community in the Early Modern Period

Graff, Tomasz: Professor Marcin Wadowita (1567 – 1641), an Example of a Brilliant Academic Career in Old Kraków

Szymborski, Wiktor: Sources For the History of the Dominican Studium Generale in Kraków (16th – 18th centuries). Research Status and Prospects

Gadocha, Marcin: Testament Invocations as a Manifestation of the Religiosity of Kraków Burghers in the 17th and 18th Centuries

 

MISKOLC

Gyulai, Éva: Chief Judges and Urban Elite of Miskolc in the Turkish Era (1550 – 1700)

Gyulai, Éva: New Institutions in the 18th Century Miskolc (County Administration, Roman Catholic Parish Church, Minorite Order, Royal Dominion and Hungarian Chamber)

 

OPAVA

Chlebec, Petr: Opava as a Part of the Medieval Communication Network

Pohanka, Viktor: Opavian Suburbia from 14th to 16th Century. A Dynamically Developing Territory or a Changeless State?

Korbelářová, Irena– Dluhošová, Radmila: Family Strategies of Opavian Burgher Elites in the Period of Religious Transformation

Žáček, Rudolf: The Position of Opava in the Context of Silesian Cities in the First Half of the 18th Century

 

CHRONICLE, REVIEWS, ANNOTATIONS

 

 

 

 

 

 

 

 
 
Priemerne (1 Hlas)
The average rating is 5.0 stars out of 5.

nové knihy v kníhkupectvách nové knihy v kníhkupectvách

Paramenty - liturgické textílie

Eva Hasalová - Alena Piatrová

Móda na Slovensku

M. M. Zubercová, E. Hasalová, Z. Šidlíková, M. Vančo

nové časopisy nové časopisy

KOR-RIDOR

Slovensko–maďarský historický časopis

Nové číslo časopisu STŘED

Národ, gender, bída Sociální hnutí a sociální stát 1870–1938

AntropoWebzin 4/2013

Multidisciplinárny elektronický časopis

Mesto a dejiny 2/2013

Časopis pre urbánne dejiny

Marginalia historica 2/2012

časopis pro dějiny vzdělanosti a kultury

Mesto a dejiny 1/2013

Časopis pre urbánne dejiny

Hungarian Historical Review

Formerly Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae

Kultúrne dejiny 1/2013

Kultúrne dejiny / Cultural History is a peer-reviewed journal focused on history and anthropology

MESTO A DEJINY

Nový časopis pre urbánne dejiny

Nové číslo časopisu Korall

New Issue of Korall. Journal for Social History