Publikácia Publikácia

« Späť

Marginalia historica 2/2012

Untitled Document
Marginalia historica - časopis pro dějiny vzdělanosti a kultury

Marginalia historica 2/2012, Praha: PedF UK, 293 s., ISSN: 1804-5367. 

 

Sborník z konference Už jsme vším. Československá společnost a socialismus 1945–1970.

 

Vědecký časopis Marginalia Historica vychází s periodicitou dvakrát ročně na Katedře dějin a didaktiky dějepisu Pedagogické fakulty Univerzity Karlovy od roku 2010 (navazuje tak na stejnojmenný sborník vydávaný totožným pracovištěm v letech 1996–2004). Periodikum se zaměřuje především na dějiny vzdělanosti a kultury. Od běžné podoby jednotlivých čísel, v nichž jsou příspěvky děleny do standardních rubrik (studie – recenze – kronika – zprávy) se prvně odchýlilo číslo 2/2012, které bylo sestaveno monotematicky. Jedná se o sborník příspěvků z konference, která se ve dnech 24. a 25. května 2012 konala pod záštitou děkanky Radky Wildové na Pedagogické fakultě Univerzity Karlovy a pořádala ji Katedra dějin a didaktiky dějepisu.

Název konference „Už jsme vším" parafrázoval Internacionálu, podtitul Československá společnost a socialismus 1945–1970 již přesněji vysvětloval záměr organizátorů. Téma konference bylo vybráno především podle převládajícího zájmu studentů doktorského programu domovské katedry, z nichž většina zpracovává právě moderní československé dějiny. Během dvoudenního programu však nevystoupili pouze mladí badatelé, pozvání přijali i renomovaní vědci nejen z českých historických institucí, ale i ze zahraničí. Podstatnou skupinu tvořili historici z mnichovského výzkumného institutu pro české země Collegium Carolinum a z několika německých univerzit, své zastoupení mělo i Slovensko, Francie a Velká Británie.

Organizátoři konference si dali za cíl sestavit z nejrůznějších úhlů obraz života v Československu v době, kdy se lid chopil moci a domníval se, že už je (či velmi brzy bude) vším. Někteří badatelé pak svými příspěvky překročili vymezené období až do doby normalizace. Na konferenci vystoupilo 35 referentů, z nichž naprostá většina dodala příspěvek v písemné podobě pro sborník. Recenzním řízením nakonec prošlo 29 článků. Redaktoři zachovali stejnou strukturu kapitol, jaké byly bloky jednání: Školství, kultura a sport; Bezpečnostní složky, justice a armáda; Všední život v socialismu; Socialistické hospodářství, církve a muzea. Úvodní referát Pracovní prostředí, životní sféra, mocenské struktury v průmyslu pochází z pera Petera Heumose.

http://kdddweb.pedf.cuni.cz/marginalia-historica/charakteristika

 
Priemerne (0 Hlasy)
The average rating is 0.0 stars out of 5.

nové knihy v kníhkupectvách nové knihy v kníhkupectvách

Paramenty - liturgické textílie

Eva Hasalová - Alena Piatrová

Móda na Slovensku

M. M. Zubercová, E. Hasalová, Z. Šidlíková, M. Vančo

nové časopisy nové časopisy

KOR-RIDOR

Slovensko–maďarský historický časopis

Nové číslo časopisu STŘED

Národ, gender, bída Sociální hnutí a sociální stát 1870–1938

AntropoWebzin 4/2013

Multidisciplinárny elektronický časopis

Mesto a dejiny 2/2013

Časopis pre urbánne dejiny

Marginalia historica 2/2012

časopis pro dějiny vzdělanosti a kultury

Mesto a dejiny 1/2013

Časopis pre urbánne dejiny

Hungarian Historical Review

Formerly Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae

Kultúrne dejiny 1/2013

Kultúrne dejiny / Cultural History is a peer-reviewed journal focused on history and anthropology

MESTO A DEJINY

Nový časopis pre urbánne dejiny

Nové číslo časopisu Korall

New Issue of Korall. Journal for Social History