E-knihy E-knihy

« Späť

Mao a Buddha: náboženská politika voči tibetskému budhizmu v Číne

E-kniha
Martin Slobodník
Vydavateľ
Chronos
Miesto vydania
Bratislava
Rok vydania
2007
ISBN
978-80-89027-23-1

Cieľom knihy je analýza náboženskej politiky (čín. cung-ťiao čeng-cche 宗教政策) voči tibetskému buddhizmu v Čínskej ľudovej republike (ČĽR). Pod náboženskou politikou rozumiem súbor programových politických dokumentov, zákonov, nariadení a vyhlášok formulovaných orgánmi štátu a orgánmi Komunistickej strany Číny (KSČ) a ich praktickú implementáciu vo vzťahu k tibetským veriacim (mníchom i laikom). Cieľom náboženskej politiky je regulovať rozličné aspekty individuálnych i kolektívnych prejavov viery v súlade s ideologickými východiskami a záujmami politickej moci. V centre môjho záujmu je obdobie od roku 1949, keď bola ČĽR založená a náboženská politika prešla komplikovaným vývojom. O postavení jednotlivých náboženských spoločenstiev (a v tomto kontexte aj vyznávačov tibetského buddhizmu) po roku 1949 platí tvrdenie čínskeho autora (Che 2006: 41), ktorý vo vzťahu k buddhistom konštatuje, že „osud Dharmy vždy nasledoval osud krajiny" (čín. fa-jün tou suej kuo-jün čuan 法运都随国运转): zásadné zmeny politického kurzu čínskeho vedenia od roku 1949 až do súčasnosti viedli k modifiácii teoretických východísk a významne poznačili aj praktickú realizáciu náboženskej politiky a postavenie náboženských spoločenstiev, keď v priebehu takmer šesťdesiatich rokov možno vymedziť jednak fázy aktívneho potláčania náboženstva ako aj obdobia tolerovania náboženstva.5 Interpretácia zmien v náboženskej politike ako takej a aj špeciálne voči tibetskému buddhizmu je možná len v kontexte vnútropolitického vývoja v Číne. Chcel by som sa vyhnúť pomerne častému nedostatku v prácach venovaných politickému, ekonomickému a spoločenskému vývoju v Tibete, ktorých autori vnímajú túto problematiku izolovane a neberú do úvahy širší kontext politického a ekonomického vývoja v ČĽR. Diachronická analýza náboženskej politiky (vrátane inštitucionálneho prostredia – t. j. vytvárania štátnych a straníckych orgánov, do kompetencie ktorých táto oblasť patrí) voči Tibetu po roku 1949 umožní stanoviť jej podrobnú periodizáciu. 


VŠETKY E-Knihy (podľa autora) VŠETKY E-Knihy (podľa autora)

Alberty, Július

Andráš, Matej

Bartlová, Alena

Budilová, Lenka

Bútora, Martin

Bystrický, Peter

Bystrický, Valerián

Chorvát, Ivan

Chrastina, Peter

Čierna-Lantayová, Dagmar

Dangl, Vojtech

Dráľ, Peter

Falisová, Anna

Fatková, Gabriela

Ferenčuhová, Bohumila

Feriancová, Alena

Findor, Andrej

Gáborová, Margita

Glejtek, Miroslav

Gniazdowski, Mateusz

Gronowski, Michał Tomasz

Haas Kianička, Daniel

Ukazujem 1 - 30 z 149 výsledkov.
Items per Page 30
z 5

NOVÉ ZAUJÍMAVÉ PUBLIKÁCIE NOVÉ ZAUJÍMAVÉ PUBLIKÁCIE

Paramenty - liturgické textílie

Eva Hasalová - Alena Piatrová

Móda na Slovensku

M. M. Zubercová, E. Hasalová, Z. Šidlíková, M. Vančo