TÉMA TÉMA

Untitled Document

Historik Dušan Kováč označil dejiny slovenskej historiografie za popolušku tunajšej profesionálnej historickej vedy. Týmto prirovnaním upozornil na neutešený stav slovenskej historickej vedy vo vzťahu k dejinám vlastnej disciplíny. Poukázal najmä na dedičstvo dvoch totalitných systémov, ktoré v 20. storočí nepriaznivo poznačili jej vývoj. Situácia sa postupne mení k lepšiemu. Dôkazom je viacero prác, ktoré vznikli v posledných rokoch na tému dejín slovenskej historiografie. Tejto kľúčovej problematike nášho odboru je venované aj pilotné číslo časopisu Forum Historiae

Forum Historiae 1/2007: Dejiny Slovenska na prahu 3. tisícročia
Zostavovatelia: Miroslav Michela
:
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Peter Haslinger, Adam Hudek, Ľubomír Lipták, Peter Podolan, Alžbeta Sedliaková, Juraj Šedivý, Eugen Zeleňák, Milan Zemko
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2007

OBSAH OBSAH

« Späť

Maďarské motívy pri vzniku a rozpade československého národného príbehu, 1890 - 1930

Untitled Document
Peter Haslinger
Summary

Peter Haslinger: Hungarian Motifs in the Emergence and Decline of the Czechoslovak National Narrative, 1890 - 1930

 

This paper tries to analyze the development of discourse over the concept of Czechoslovakism, the official national narrative of the First Czechoslovak Republic. Within that frame, it focuses on the development of Slovak question during World War I. and the 1920ies. It will do so not only by trying to elaborate on the discussion on Slovak individuality within the national collective form a Czechoslovak perspective, but also will try to analyze the incorporation of "Hungarian" elements into the national narrative. As basis for investigation, this paper bases its argumentation on political literature of a broader range (Publizistik). By doing so it will not only take into account works of high-ranking representatives of the state, who were well represented among the authors, but also include publications of official or semi-official character. The paper will conclude that inclusion of Hungarian elements into the Czechoslovak national concept rather proved to be a source of destabilization of the new state narrative, insofar as neither Czechs nor Slovaks had the capacity to conceptionalize their new national community. As a conclusion it will be suggested to apply the concept of imagined territories as an independent category of analysis for further investigation on the rhetoric of nationalism.

 

Kontakt

peter.haslinger@herder-institut.de

Bibliografická informácia

Peter Haslinger : Maďarské motívy pri vzniku a rozpade československého národného príbehu, 1890 - 1930. In Forum Historiae, 2007, roč. 1, č. 1. ISSN 1337-6861.