E-knihy E-knihy

Lexikón stredovekých miest na Slovensku

E-kniha
Martin Štefánik - Ján Lukačka a kol.
Vydavateľ
Historický ústav SAV
Miesto vydania
Bratislava
Rok vydania
2010
ISBN
978-80-89396-11-5

"Zámerom predkladanej publikácie je poskytnúť odbornej verejnosti základné dielo príručného charakteru, z ktorého bude možné vychádzať pri budúcom spracúvaní dejín miest na Slovensku.  Lexikon mapuje dejiny vybraných 47 mestských lokalít na našom území. Nároky na spracovanie hesla sa zďaleka neobmedzili len na zozbieranie a usporiadanie aktuálneho stavu výskumu. Bolo potrebné vykonať rozsiahly základný výskum, ktorý v mnohých prípadoch nielen zrevidoval doterajšie vedecké poznatky, ale priniesol aj veľké množstvo nových informácií. So zreteľom na budúce použitie a plnohodnotný prínos publikácie pre jej používateľov bola pri zostavovaní hesiel prísne dodržiavaná zásada dokumentovateľnosti a kontrolovateľnosti všetkých uvádzaných údajov prostredníctvom vedeckého poznámkového aparátu ku každému heslu, ktorý svojím rozsahom aj kvalitou presahuje bežný štandard encyklopedických diel. Mimoriadne zložitou úlohou bol výber lokalít, ktoré boli zaradené a klasifikované ako mestá. Vzhľadom na vopred stanovený rozsah diela – jednozväzkovú monografiu – sme zostavili súbor kritérií, ktoré vymedzili tento výber. Keďže ide o otázku, ktorá v slovenskej (a nielen slovenskej) historiografii nie je zďaleka jednoznačne doriešená, vznikla a pravdepodobne aj v budúcnosti vznikne polemika najmä o zaradení či nezaradení niektorých spornejších lokalít." (z úvodu)


O AUTOROVI / autorke O AUTOROVI / autorke

Untitled Document

Prof. PhDr. Ján Lukačka, CSc. pedagogicky pôsobí na Katedre slovenských dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a zároveň aj na Historickom ústave SAV na oddelení stredovekých dejín. Zaoberá sa výskumom šľachty v období stredoveku so zvláštnym zreteľom na Nitriansku stolicu, ako ja problematikou stredovekých miest. Je autorom a spoluautorom niekoľkých desiatok obecných a mestských  monografií, syntetických i encyklopedických diel, množstva vedeckých štúdií a monografií (Formovanie vyššej šľachty na západnom Slovensku. - 1. vyd. - Bratislava : Minor, 2002. - 156 s).                                                                                   


ĎALŠIE E-KNIHY AUTORA / autorky ĎALŠIE E-KNIHY AUTORA / autorky

VŠETKY E-Knihy (podľa autora) VŠETKY E-Knihy (podľa autora)

Alberty, Július

Andráš, Matej

Bartlová, Alena

Budilová, Lenka

Bútora, Martin

Bystrický, Peter

Bystrický, Valerián

Chorvát, Ivan

Chrastina, Peter

Čierna-Lantayová, Dagmar

Dangl, Vojtech

Dráľ, Peter

Falisová, Anna

Fatková, Gabriela

Ferenčuhová, Bohumila

Feriancová, Alena

Findor, Andrej

Gáborová, Margita

Glejtek, Miroslav

Gniazdowski, Mateusz

Gronowski, Michał Tomasz

Haas Kianička, Daniel

Ukazujem 1 - 30 z 149 výsledkov.
Items per Page 30
z 5

NOVÉ ZAUJÍMAVÉ PUBLIKÁCIE NOVÉ ZAUJÍMAVÉ PUBLIKÁCIE

Paramenty - liturgické textílie

Eva Hasalová - Alena Piatrová

Móda na Slovensku

M. M. Zubercová, E. Hasalová, Z. Šidlíková, M. Vančo