TÉMA TÉMA

Untitled Document

Napriek odvážnemu názvu sú naše ambície skromnejšie. Neponúkame syntetický a dokonca ani systematizovaný pohľad na „komunizmus". Práve naopak. Vzhľadom na obrovskú šírku problematiky sme sa rozhodli uverejniť niekoľko  pohľadov na otázku, akým spôsobom je ešte možné skúmať a diskutovať túto živú tému. Ako uviedol jeden z autorov čísla, chceme skôr „vykopnúť loptu". K zostaveniu tohto čísla nás primäl aj fakt, že radikálna ľavica a komunistické hnutie sa ocitli na okraji vedeckého záujmu, pričom téma „komunizmu" predstavuje významnú súčasť verejných diskusií. V posledných rokoch vyrástla nová generácia bádateľov, ktorí sa dlhodobo venujú tejto problematike. Prinášajú reflexiu, ktorá ponúka iné východiská a metódy práce, než na aké sme zvyknutí v rámci doteraz stále dominujúceho tradičného dejepisectva.

Forum Historiae 1/2013: Ako hovoriť o komunizme?
Zostavovatelia: Mgr. Miroslav Michela, PhD. - PhDr. Milan Ducháček. PhD.
Preklady do angličtiny: Mgr. Martin Katuščák
Preklady z angličtiny: Igor Kšiňan
Obrázok na titulnej strane: Záber z filmu Good bye, Lenin (SRN, 2003)
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Mgr. Ondřej Daniel, Ph.D., PhDr. Stanislav Holubec, Ph.D. et Ph.D.; Mgr. Adam Hudek, PhD.; PhDr. Michal Kopeček, PhD.; Mgr. Jan Lomíček; Mgr. Jakub Machek, Ph.D.; Mgr. Miroslav Michela, PhD.; PhDr. Juraj Podoba, CSc.; Doc. PhDr. JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D.; PhDr. Ondřej Slačálek; Mgr. Vítězslav Sommer, Ph.D.
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2013

OBSAH OBSAH

« Späť

Léčba nemoci a splácení dluhu. KSČM a ÚSTR v diskurzu českého antikomunismu

Untitled Document
Ondřej Slačálek
Summary

Ondřej Slačálek: Healing Illnesses and Repaying Debts: The Communist Party of Bohemia and Moravia and the Institute for the Study of Totalitarian Regimes in Czech Anti-Communist Discourse

The study makes use of Pierre Nora's concept lieux de memoire with the aim of analyzing contemporary Czech anti-communism. It focuses on characteristics, which are in this discourse attributed to the Communist Party (the abolition of which the anti-communists strive for) and to the Institute for the Study of Totalitarian Regimes (the creation of which they successfully pushed through).
Close reading of anti-communist statements, the book of Adam Drda and Petr Dudek, Who in the Shadow is Waiting for Power, the founding act of the Institute for the Study of Totalitarian Regimes and the debates about this law in the Parliament enabled us to identify three main lines of anti-communist argumentation: (1) Anti-communist memory of communism is based on an idea of a long distance between the object of memory and the present situation; it is the role of political action to make this distance even longer. (2) Memory is also viewed as the objective truth and base both for political order and scientific knowledge. (3) And, finally, memory is the source of a debt towards the witnesses (who have the right for satisfaction) and to descendants (who need to know the truth about the communist Past)

Keywords

anti-communism, The Communist Party of Bohemia and Moravia, Institute for the Study of Totalitarian Regimes, post-socialism in Czech Republic, sites of memory

Bibliografická informácia

Ondřej Slačálek : Léčba nemoci a splácení dluhu. KSČM a ÚSTR v diskurzu českého antikomunismu. In Forum Historiae, 2013, roč. 7, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

PhDr. Ondřej Slačálek (*1982) je asistentom na Politologickom ústave Filozofickej fakulty Univerzity Karlovej. Venuje sa predovšetkým diskurzívnej analýze, teórii medzinárodných vzťahov, sociálnym hnutiam a subkultúram. Spolu s Václavem Tomkem vydali monografiu Anarchismus. Svoboda proti moci. Praha : Vyšehrad, 2006.


ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY) ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY)