Publikácia Publikácia

« Späť

Kultúrne dejiny 1/2013

Untitled Document
Kultúrne dejiny / Cultural History

Štúdie, články / Studies, Articles
Michal HABAJ: Renesančná Európa na sever od Álp a Herodotos / Renaissance Europe North of the Alps and Herodotus
Daniel HAAS KIANIČKA: Freiseisenovci z Kremnice ako predmet výskumu dejín rodiny / The Freiseisens of Kremnica as the Subject of Family History Research
Radomír VLČEK: Pavel Treťjakov a vznik jeho galerie výtvarných umění. Ke genezi ruského uměnovědného mecenátu / Pavel Tretyakov and the Establishment of His Art Gallery. On the Genesis of the Russian Art Historical Patronage
Diskusie, polemiky / Discussions, Polemics
Josep María BARNADAS: O náležitom mieste štúdia dejín Cirkvi / On the Proper Place for the Study of the Church History 
Pramene, preklady / Sources, Translations
Evagrius z Pontu : Myšlienky / Evagrius of Pontus : Sentences
Rozhovory / Interviews
Rozhovor s profesorom Andrzejom Chwalbom: „Neexistuje objektívna historiografia" (Jagielonská univerzita v Krakove) / "There Is No Impartial Historiography." Interview with Professor Andrzej Chwalba

Priemerne (0 Hlasy)
The average rating is 0.0 stars out of 5.

nové knihy v kníhkupectvách nové knihy v kníhkupectvách

Paramenty - liturgické textílie

Eva Hasalová - Alena Piatrová

Móda na Slovensku

M. M. Zubercová, E. Hasalová, Z. Šidlíková, M. Vančo

nové časopisy nové časopisy

KOR-RIDOR

Slovensko–maďarský historický časopis

Nové číslo časopisu STŘED

Národ, gender, bída Sociální hnutí a sociální stát 1870–1938

AntropoWebzin 4/2013

Multidisciplinárny elektronický časopis

Mesto a dejiny 2/2013

Časopis pre urbánne dejiny

Marginalia historica 2/2012

časopis pro dějiny vzdělanosti a kultury

Mesto a dejiny 1/2013

Časopis pre urbánne dejiny

Hungarian Historical Review

Formerly Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae

Kultúrne dejiny 1/2013

Kultúrne dejiny / Cultural History is a peer-reviewed journal focused on history and anthropology

MESTO A DEJINY

Nový časopis pre urbánne dejiny

Nové číslo časopisu Korall

New Issue of Korall. Journal for Social History