TÉMA TÉMA

Untitled Document

Sú témy, ktoré historikom vŕtajú v hlave, no zatiaľ sa k nim nevyjadrili. Sú problémy, ktoré ľudí atakujú doslova každý deň a hľadajú odpoveď na otázku „odkiaľ sa to vzalo", no v knižniciach pátrajú márne. Korupcia je určite jedným z nich. Výskum korupcie v zahraničí zamestnáva celé tímy odborníkov, kým u nás sa jej doteraz venovali len kolegovia z príbuzných spoločenských vied. V tomto čísle sme preto oslovili autorov, ktorí neskúmali len špecifické formy a prejavy korupcie, premenlivú citlivosť štátu a rôznych vrstiev spoločnosti voči korupčným praktikám, ale i kultúrne a politicky podmienené zmeny samotného pojmu korupcie. Územie dnešného Slovenska je z hľadiska historickej perspektívy ideálnym prípadom na sledovanie toho, ako sa v závislosti od ekonomického systému, sociálnej štruktúry spoločnosti a politického režimu menili hlavné „arény" korupcie, ako sa vyvíjali právne normy i morálne pravidlá. Ako pozemkové reformy, arizácie, privatizácie a ďalšie masové presuny majetku, poznačili citlivosť vnímania korupcie. Pri čítaní tohto čísla môžete sledovať kontinuity a diskontinuity v korupčnej praxi. Možno odhalíte až prekvapivé podobnosti medzi korupciou úradníkov za Jozefa II., korupčnými škandálmi na začiatku minulého storočia a realitou dneška.

Forum Historiae 2/2011: Korupcia
Zostavovatelia: Mgr. László Vörös, PhD.
Mgr. Peter Šoltés, PhD.
Preklady do angličtiny: Mgr. Blanka Szeghyová, PhD., Mgr. László Vörös, Mgr. Marek Klatý
Preklady z maďarčiny: PhDr. Tünde Lengyelová, CSc., Mgr. László Vörös, PhD.
Preklady z nemčiny: Mgr. Peter Šoltés, PhD
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: András Cieger, PhD., Mgr. Roman Džambazovič, PhD., PhDr. Ľudovít Hallon, CSc., Mgr. Matej Hanula, PhD., Mgr. Ján Hlavinka, Mgr. Tomáš Janura, PhD., PhDr. Ivan Kamenec, CSc., Mgr. Norbert Kmeť, CSc., Matej Kurian, M. A., Dr. Tina Olteanu, Doc. Ing. Emília Sičáková-Beblavá, PhD., Mgr. Blanka Szeghyová, PhD., Gabriel Šípoš, M. Phil., Mgr. Peter Šoltés, PhD., Mgr. László Vörös, PhD., PhDr. Milan Zemko, CSc.
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2011

OBSAH OBSAH

« Späť

Korupcia v stredoveku a ranom novoveku

Untitled Document
Blanka Szeghyová
2011/2: Korupcia  Rozhľady
Summary

Blanka Szeghyová: Corruption in the Middle Ages and Early Modern Period

Perspectives of what is corruption have been changing with the development of the society and according to the shifts of its values. The study examines not only activities that were considered morally wrong and corrupted in the middle ages and early modern period, but also those forms of behaviour that started to be generally considered corrupted only later. Anachronistic as this approach might seem, it gives us better insight into the slow process of changing attitudes towards some forms of corruption.
The study concentrates on three main areas in which corruption could be studied: church, government (both central and local) and last, but not least on judiciary. Church was criticised for widespread practice of simony and nepotism of the popes. The earliest criticism of corruption in politics and government can be found in the mirrors for princes (specula principum), a kind of political writings instructing rulers on good government and appropriate behaviour. Typically, a phenomenon started to be questioned firstly as corrupted by some intellectuals only. Their views, however, had for long none or only little influence on general perceptions, let alone on changes in legislation. Judiciary was the only sphere in which general public had ever strong negative and very sensitive attitudes against corruption and the fact was reflected in several works of art depicting cruel punishments for corrupted judges.
Given the limited time space for research and with only few case studies on corruption available in the periods of question, the paper is just a concise survey or introduction to the topic rather than a thorough analysis. Due to the lack of relevant research on corruption in the historic territory of the Hungarian kingdom, the paper follows general European development, adding Hungarian examples where local sources are available and known.

Kľúčové slová

korupcia, simónia, nepotizmus, klientelizmus, stredovek, raný novovek, Uhorsko, vladárske zrkadlá, súdnictvo

Bibliografická informácia

Blanka Szeghyová : Korupcia v stredoveku a ranom novoveku. In Forum Historiae, 2011, roč. 5, č. 2. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Mgr. Blanka Szeghyová, PhD. pracuje ako vedecká pracovníčka na oddelení raného novoveku v Historickom ústave SAV. Zaoberá sa najmä dejinami miest a dejinami súdnictva, zločinu a trestu. 


ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE

2011/02 Korupcia