TÉMA TÉMA

Untitled Document

Sú témy, ktoré historikom vŕtajú v hlave, no zatiaľ sa k nim nevyjadrili. Sú problémy, ktoré ľudí atakujú doslova každý deň a hľadajú odpoveď na otázku „odkiaľ sa to vzalo", no v knižniciach pátrajú márne. Korupcia je určite jedným z nich. Výskum korupcie v zahraničí zamestnáva celé tímy odborníkov, kým u nás sa jej doteraz venovali len kolegovia z príbuzných spoločenských vied. V tomto čísle sme preto oslovili autorov, ktorí neskúmali len špecifické formy a prejavy korupcie, premenlivú citlivosť štátu a rôznych vrstiev spoločnosti voči korupčným praktikám, ale i kultúrne a politicky podmienené zmeny samotného pojmu korupcie. Územie dnešného Slovenska je z hľadiska historickej perspektívy ideálnym prípadom na sledovanie toho, ako sa v závislosti od ekonomického systému, sociálnej štruktúry spoločnosti a politického režimu menili hlavné „arény" korupcie, ako sa vyvíjali právne normy i morálne pravidlá. Ako pozemkové reformy, arizácie, privatizácie a ďalšie masové presuny majetku, poznačili citlivosť vnímania korupcie. Pri čítaní tohto čísla môžete sledovať kontinuity a diskontinuity v korupčnej praxi. Možno odhalíte až prekvapivé podobnosti medzi korupciou úradníkov za Jozefa II., korupčnými škandálmi na začiatku minulého storočia a realitou dneška.

Forum Historiae 2/2011: Korupcia
Zostavovatelia: Mgr. László Vörös, PhD.
Mgr. Peter Šoltés, PhD.
Preklady do angličtiny: Mgr. Blanka Szeghyová, PhD., Mgr. László Vörös, Mgr. Marek Klatý
Preklady z maďarčiny: PhDr. Tünde Lengyelová, CSc., Mgr. László Vörös, PhD.
Preklady z nemčiny: Mgr. Peter Šoltés, PhD
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: András Cieger, PhD., Mgr. Roman Džambazovič, PhD., PhDr. Ľudovít Hallon, CSc., Mgr. Matej Hanula, PhD., Mgr. Ján Hlavinka, Mgr. Tomáš Janura, PhD., PhDr. Ivan Kamenec, CSc., Mgr. Norbert Kmeť, CSc., Matej Kurian, M. A., Dr. Tina Olteanu, Doc. Ing. Emília Sičáková-Beblavá, PhD., Mgr. Blanka Szeghyová, PhD., Gabriel Šípoš, M. Phil., Mgr. Peter Šoltés, PhD., Mgr. László Vörös, PhD., PhDr. Milan Zemko, CSc.
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2011

OBSAH OBSAH

« Späť

Korupcia - dedičstvo štátneho socializmu?

Untitled Document
Tina Olteanu
2011/2: Korupcia  Rozhľady
Summary

Tina Olteanu: Corruption - a Heritage of State Socialism?

Research of corruption in the socialist countries of the former Eastern Bloc – in comparison with the research of this phenomenon in the established democratic regimes – is considerably complicated by the lack of proper sources. The amount and quality of the relevant data that could be used for reconstruction of the practice of corruption as well as the attitudes of the public towards this practice, does not make comparative studies of the extent and development of corruption among states possible; however, the sources available are enough to determine certain particular tendencies. In contrast the corruption in post-socialist era is thanks to media coverage and better possibilities of empirical research much better documented: since the mid 1990s the Corruption Perceptions Index have been measured and the scholarly interest in the phenomenon of corruption risen substantially. This makes comparative researches possible. However, the interpretations of facts remain ambiguous. Some authors explain the immense prevalence of corruption in post-socialist states using general models mostly based on the idea of social and economic evolution, ignoring or neglecting specific factors and features peculiar to the post-socialist context. Case studies and systematic comparative researches that were made in post-socialist countries allow lead us to conclusion that it is justified to think about specific post-socialist (or post-communist) patterns of corruption. This paper offers an outline of a theoretical framework for studying the structures and processes functioning outside the established cultural interpretational frames and studies their functions in the political and economical system (regime) that existed in the countries of former Eastern block prior to 1989, the development of new political and economical structures after 1989 and their impact on the extent and forms of corruption.

Bibliografická informácia

Tina Olteanu : Korupcia - dedičstvo štátneho socializmu?. In Forum Historiae, 2011, roč. 5, č. 2. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Dr. Tina Olteanu, pôsobí ako vedecká pracovníčka na Fakulte pre kultúrne sociálne vedy Fernuniversität in Hagen. Zaoberá sa výskumom teórie demokracie, korupcie a procesov politickej transformácie v strednej a východnej Európe. Je autorkou monografie Korrupte Demokratie? Diskurs und Wahrnehmung in Österreich und Rumänien im Vergleich (Wiesbaden 2011) a viacerých štúdií. 


ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE