Publikácia Publikácia

« Späť

KOR-RIDOR

Untitled Document
KOR-RIDOR : SLOVENSKO–MAĎARSKÝ HISTORICKÝ ČASOPIS

Cieľom časopisu je oboznámiť slovenskú a maďarskú odbornú verejnosť s prácami mladšej generácie historikov na oboch stranách Dunaja a vyvolať diskusiu ku kľúčovým, ale aj traumatizujúcim otázkam spoločných dejín. Časopis vychádza v štyroch číslach ročne, pričom čísla 1 a 3 sú v maďarskom jazyku a čísla 2 a 4 v slovenskom jazyku. Okrem prekladov už publikovaných štúdií v časopise vychádzajú aj pôvodné texty od slovenských a maďarských autorov a veľký dôraz je kladený na recenzie najnovších diel z produkcie oboch historiografií.

Všetky čísla časopisu sú voľne dostupné na: http://kor-ridor.eu/sk/portfolio-category/2014-sk/

 
Priemerne (0 Hlasy)
The average rating is 0.0 stars out of 5.

nové knihy v kníhkupectvách nové knihy v kníhkupectvách

Paramenty - liturgické textílie

Eva Hasalová - Alena Piatrová

Móda na Slovensku

M. M. Zubercová, E. Hasalová, Z. Šidlíková, M. Vančo

nové časopisy nové časopisy

KOR-RIDOR

Slovensko–maďarský historický časopis

Nové číslo časopisu STŘED

Národ, gender, bída Sociální hnutí a sociální stát 1870–1938

AntropoWebzin 4/2013

Multidisciplinárny elektronický časopis

Mesto a dejiny 2/2013

Časopis pre urbánne dejiny

Marginalia historica 2/2012

časopis pro dějiny vzdělanosti a kultury

Mesto a dejiny 1/2013

Časopis pre urbánne dejiny

Hungarian Historical Review

Formerly Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae

Kultúrne dejiny 1/2013

Kultúrne dejiny / Cultural History is a peer-reviewed journal focused on history and anthropology

MESTO A DEJINY

Nový časopis pre urbánne dejiny

Nové číslo časopisu Korall

New Issue of Korall. Journal for Social History