TÉMA TÉMA

Untitled Document

Napriek odvážnemu názvu sú naše ambície skromnejšie. Neponúkame syntetický a dokonca ani systematizovaný pohľad na „komunizmus". Práve naopak. Vzhľadom na obrovskú šírku problematiky sme sa rozhodli uverejniť niekoľko  pohľadov na otázku, akým spôsobom je ešte možné skúmať a diskutovať túto živú tému. Ako uviedol jeden z autorov čísla, chceme skôr „vykopnúť loptu". K zostaveniu tohto čísla nás primäl aj fakt, že radikálna ľavica a komunistické hnutie sa ocitli na okraji vedeckého záujmu, pričom téma „komunizmu" predstavuje významnú súčasť verejných diskusií. V posledných rokoch vyrástla nová generácia bádateľov, ktorí sa dlhodobo venujú tejto problematike. Prinášajú reflexiu, ktorá ponúka iné východiská a metódy práce, než na aké sme zvyknutí v rámci doteraz stále dominujúceho tradičného dejepisectva.

Forum Historiae 1/2013: Ako hovoriť o komunizme?
Zostavovatelia: Mgr. Miroslav Michela, PhD. - PhDr. Milan Ducháček. PhD.
Preklady do angličtiny: Mgr. Martin Katuščák
Preklady z angličtiny: Igor Kšiňan
Obrázok na titulnej strane: Záber z filmu Good bye, Lenin (SRN, 2003)
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Mgr. Ondřej Daniel, Ph.D., PhDr. Stanislav Holubec, Ph.D. et Ph.D.; Mgr. Adam Hudek, PhD.; PhDr. Michal Kopeček, PhD.; Mgr. Jan Lomíček; Mgr. Jakub Machek, Ph.D.; Mgr. Miroslav Michela, PhD.; PhDr. Juraj Podoba, CSc.; Doc. PhDr. JUDr. Jakub Rákosník, Ph.D.; PhDr. Ondřej Slačálek; Mgr. Vítězslav Sommer, Ph.D.
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2013

OBSAH OBSAH

« Späť

Komunismus, budoucnost a historiografie soudobých dějin

Untitled Document
Vítězslav Sommer
Summary

Vítězslav Sommer: Communism, the Future and the Historiography of Contemporary History

The article discusses the relationship between historiography of the contemporary history and the research into the phenomenon iof future in the era of state socialism. The author first briefly introduces the issue of "exploring the Future" and the "politics of the future", pointing to two possible concepts - the future as utopia or a horizon of expectations, and the future as a subject of expertise and governance. These two perspectives are then put into the context of the theory and practice of state-socialist administration of the state and society. The future appears in the text especially as the subject of social science research and related expert activities. The historiographical research into the future is not exhausted by describing "images of the future", but it also aims to perform an analysis of expert and political techniques that were intended for the implementation of the proposed development strategies. The aim of the text is to draw attention to the conceptualization of future in the socialist dictatorship as an important topic deserving the attention of the Czech and Slovak historiography of contemporary history. At the same time, the article is an introduction to the topic, which has been a neglected subject of research so far. The author believes that research in the area of the "politics of the future" has got a significant potential to expand the knowledge in the history of social sciences and the history of state-socialist government. Simultaneously, the knowledge on how state socialism handled the factor of the future can serve as the basis for the development of more detailed characteristics of the socialist dictatorship as such.

Keywords

contemporary history, state socialism, history of science, future

Bibliografická informácia

Vítězslav Sommer : Komunismus, budoucnost a historiografie soudobých dějin. In Forum Historiae, 2013, roč. 7, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Mgr. Vítězslav Sommer, Ph.D. pôsobí na Parížskom inštitúte politických vied (Sciences Po) ako post-doktorand v rámci projektu Futurepol – A Political History of the Future: Knowledge Production and Future Governance 1945–2010. Zaoberá sa dejinami štátneho socializmu a metodológiou štúdia súdobých dejín. V roku 2011 vydal knihu Angažované dějepisectví: Stranická historiografie mezi stalinismem a reformním komunismem (1950–1970).
ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY) ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY)

2013/01: Ako hovoriť o komunizme