TÉMA TÉMA

Untitled Document

Slovenská historiografia už od 60. rokov minulého storočia venovala primeranú pozornosť dejinám miest, predovšetkým ich vzniku, právnemu postaveniu, správe a hospodárstvu. Pri skúmaní týchto bezosporu dôležitých otázok však akosi zostával nepovšimnutý človek, mešťan, zakladateľ a obyvateľ týchto miest, hybná sila všetkého diania. Šľachta ako samostatný stav taktiež nestála v centre pozornosti a vo vzťahu k mestám sa považovala za jednoznačne retardujúci prvok ich vývoja. Nové výskumy však značne rozšírili poznatky o šľachte i o mestách a poskytujú oveľa mnohostrannejší a pestrejší obraz o ich spolužití, kooperácii či konfliktoch v celej v ich zložitosti. Štúdie a články, ktoré sú písomnou podobou príspevkov konferencie Mestá a šľachta, mešťania a šľachtici, sa svojim obsahom zameriavajú predovšetkým na tieto aspekty spolužitia miest, mešťanov a šľachty.

Forum Historiae 2/2008: Mestá a šľachta, mešťania a šľachtici
Zostavovatelia: Tünde Lengyelová
:
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Július Barczi, Jarmila Bátovská, Viera Bernátová, Erika Brtáňová, Michal Duchoň, Diana Duchoňová, Klára Dóka, Lívia Fábryová, Mária Grófová, Peter Ivanič, Martina Kočí, Zuzana Kollárová, Klára Komorová, Veronika Kucharská, Soňa Maťugová, István H. Németh, Mária Novacká, Jozef Novák, Veronika Nováková, Helena Saktorová, Elena Síkorová, Juraj Šedivý, Eva Šmelková, František Žifčák, Attila Zsoldos
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2008

OBSAH OBSAH

« Späť

K usadzovaniu šľachty v Levoči v polovici 16. storočia

Untitled Document
František Žifčák
Summary

František Žifčák: The Settling Down of the Nobility in Levoča in the Second Half of the 16th Century.

In the paper, the author considers the nobility of Levoča (Lőcse, Leutschau, Leutsovia); nobility settled down in the town in the 16th century partially under pressure from the Ottoman invasion. In particular, it describes how Serédi Gáspár, a captain of Upper Hungary and a senior military officer of Ferdinand I. Hapsburg, obtained a house in Levoča. His name is mentioned in a town tax book from 1551; however, he was the owner of the house as early as 1550. After his death, this house was obtained by Peter Fügedi, a royal servant of Serédi Gáspár. The Levoča town council had objections against his right of ownership. Thus he had to accept specific conditions under which he was allowed to own a house in town as a nobleman.

Keywords

Levoča; Lőcse; Leutschau; Leutsovia; Spiš; Zips; Szepes; nobility; Early Middle Ages

Bibliografická informácia

František Žifčák : K usadzovaniu šľachty v Levoči v polovici 16. storočia. In Forum Historiae, 2008, roč. 2, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Údaje o autorovi zatiaľ nevložené


ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE

2008/02 Mestá a šľachta, mešťania a šľachtici