TÉMA TÉMA

Untitled Document

Vojna nie je výsostne politický či vojenský fenomén, hoci práve tieto jej aspekty boli tradičným predmetom historického výskumu. Pre veľké vojny dvadsiateho storočia je príznačné, že zasiahli do všetkých sfér života spoločnosti. V súvislosti s tým sa v posledných desaťročiach presúva ohnisko záujmu historikov z vojensko-diplomatického a politicko-ekonomického pozadia aj na širšie sociálne a kultúrne pole. Osobitnú výzvu pre súčasnú historiografiu predstavuje každodenný život „obyčajných ľudí" vo vojne a po vojne, vrátane jej dopadov na kľúčovú inštitúciu sociálneho života – rodinu. V predkladaných štúdiách a materiáloch sa autori pokúšajú zachytiť zmeny v stratégiách prežitia jednotlivcov, rodín a spoločenstiev v mimoriadnej vojnovej a povojnovej situácii. 

Forum Historiae 1/2009: Rodina vo vojne
Zostavovatelia: Xénia Šuchová
Juraj Benko
Preklady do angličtiny: Svatava Šimková
Preklady do slovenčiny: Gabriela Gombalová, Veronika Harmatová, Karol Hollý, Samuel Marec, Martin Profant
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Róbert Arpáš, Juraj Benko, Gabriela Dudeková, Marián Karcol, Michał Klimecki, Barbara Kubis, Waldemar Rezmer, Miroslav Sabol, Adam Suchoński, Małgorzata Świder, Hanna Szczechowicz, Jana Šišjaková, Michal Šmigeľ, Xénia Šuchová, Jan Wiśniewski, Marína Zavacká
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2009

OBSAH OBSAH

« Späť

K otázke lemkovských utečencov (z Poľska) na Slovensku v rokoch 1945 - 1946

Untitled Document
Michal Šmigeľ
Summary

Michal Šmigeľ: Lemko Refugees from Poland in Slovakia in 1945 – 1946

The forced resettlement of the Ukrainians (the so-called Lemkos and Boikos) from south-eastern Poland to the Soviet Ukraine in 1945-1946, often carried out in a violent way, was part of the plan to attain homogeneity of Poland as a one-nation state without ethnic minorities. In autumn 1945, as a result of political pressure exerted on them by the Polish government and its subordinate bodies and under the impact of a growing number of brutal acts of the Polish troops and militia engaged in the transfer of the Lemko and the Boiko people into the U.S.S.R. and after the burst-out of the so-called Ukrainian Uprising in this area, a part of the Lemko population sought refuge in neighbouring districts in north-eastern Slovakia. Despite the difficult economic situation in this region Slovak authorities provided the refugees with accommodation and food; later on, in spring 1946, when their numbers increased, they were detained in camps. Although the Lemkos made attempts to be accorded asylum in Czechoslovakia, in the second half of 1946, they were deported back and handed over to the Polish authorities, continuing the forced transfer and expulsion of this minority from Poland.

Keywords

Lemko refugees, ethnic minorities, Poland, Slovakia, Soviet Union, 1945, resettlement, post-war society

Bibliografická informácia

Michal Šmigeľ : K otázke lemkovských utečencov (z Poľska) na Slovensku v rokoch 1945 - 1946. In Forum Historiae, 2009, roč. 3, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Údaje o autorovi (-ke) zatiaľ nevložené
ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE