E-knihy E-knihy

« Späť

Idea československého štátu na Slovensku 1918 - 1939. Protagonisti, nositelia, oponenti

E-kniha
Xénia Šuchová
Vydavateľ
Historický ústav SAV vo vydavateľstve Prodama
Miesto vydania
Bratislava
Rok vydania
2011
ISBN
978-80-89396-12-2

„Idea československého štátu jednotného československého národa" je pre slovenského i českého historika témou provokujúcou a kontroverznou. Napriek veľkej produkcii k dejinám medzivojnového Československa vychádzajúcej po r. 1990 na oboch stranách rieky Moravy, aj napriek pokračujúcemu zbližovaniu pohľadov, nedospejeme pravdepodobne nikdy k jednotnému stanovisku. Pre oba naše národy totiž táto štátotvorná koncepcia zohrala rozdielnu úlohu a jej skúmanie má – paradoxne – azda väčší význam pre Slovákov, ktorí ju vo väčšine odmietli, ako pre Čechov, ktorí ju dokázali bez väčších problémov akceptovať. V predkladanej publikácii sa autorka pokúša podať vlastný príspevok k problematike, na základe svojej bádateľskej činnosti za ostatných pätnásť rokov.


O AUTOROVI / autorke O AUTOROVI / autorke

Untitled Document

PhDr. Xénia Šuchová, CSc. (1952 - 2012) pracovala v oddelení novších dejín HÚ SAV v Bratislave; pôsobila v pobočke HÚ v Banskej Bystrici. Zaoberala sa dejinami Slovenska v medzivojnovom období a riešila úlohy spojené s výskumom politického systému na Slovensku v rokoch 1918-1939 a postavenia Slovenska v Československej republike, venovala sa činnosti politických strán a osobností. V základnom výskume sa zameriavala najmä na oblasť verejnej správy na Slovensku. V prednáškovej a popularizačnej činnosti sa venovala kultúrno-spoločenskému vývoju v 20. storočí. V roku 2011 jej vyšla monografia Idea československého štátu na Slovensku 1918-1939 (Bratislava : Historický ústav SAV, 2011)


ĎALŠIE E-KNIHY AUTORA / autorky ĎALŠIE E-KNIHY AUTORA / autorky

VŠETKY E-Knihy (podľa autora) VŠETKY E-Knihy (podľa autora)

Alberty, Július

Andráš, Matej

Bartlová, Alena

Budilová, Lenka

Bútora, Martin

Bystrický, Peter

Bystrický, Valerián

Chorvát, Ivan

Chrastina, Peter

Čierna-Lantayová, Dagmar

Dangl, Vojtech

Dráľ, Peter

Falisová, Anna

Fatková, Gabriela

Ferenčuhová, Bohumila

Feriancová, Alena

Findor, Andrej

Gáborová, Margita

Glejtek, Miroslav

Gniazdowski, Mateusz

Gronowski, Michał Tomasz

Haas Kianička, Daniel

Ukazujem 1 - 30 z 149 výsledkov.
Items per Page 30
z 5

NOVÉ ZAUJÍMAVÉ PUBLIKÁCIE NOVÉ ZAUJÍMAVÉ PUBLIKÁCIE

Paramenty - liturgické textílie

Eva Hasalová - Alena Piatrová

Móda na Slovensku

M. M. Zubercová, E. Hasalová, Z. Šidlíková, M. Vančo