Publikácia Publikácia

« Späť

Hungarian Historical Review

Untitled Document
Formerly Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae

New issue of Hungarian Historical Review has been published

 

Thematic issue: Ethnicity, ed. by Sándor Horváth 

 

Table of Contents: http://hunghist.org/index.php/79-hhr-issue/166-volume-2-issue-3-2013

 

Papers inlude:

László Szarka: Hungarian National Minority Organizations and the Role of Elites between the Two World Wars (Abstract)

Leslie M. Waters: Learning and Unlearning Nationality: Hungarian National Education in Reannexed Felvidék, 1938–1944 (Abstract)

Review of A szlovák nemzet születése: Ľudovít Štúr és a szlovák társadalom a 19. századi Magyarországon [The Birth of the Slovak Nation: Ľudovít Štúr and Slovak Society in Hungary in the Nineteenth Century] by József Demmel. Reviewed by Bálint Varga

 
Priemerne (0 Hlasy)
The average rating is 0.0 stars out of 5.

nové knihy v kníhkupectvách nové knihy v kníhkupectvách

Paramenty - liturgické textílie

Eva Hasalová - Alena Piatrová

Móda na Slovensku

M. M. Zubercová, E. Hasalová, Z. Šidlíková, M. Vančo

nové časopisy nové časopisy

KOR-RIDOR

Slovensko–maďarský historický časopis

Nové číslo časopisu STŘED

Národ, gender, bída Sociální hnutí a sociální stát 1870–1938

AntropoWebzin 4/2013

Multidisciplinárny elektronický časopis

Mesto a dejiny 2/2013

Časopis pre urbánne dejiny

Marginalia historica 2/2012

časopis pro dějiny vzdělanosti a kultury

Mesto a dejiny 1/2013

Časopis pre urbánne dejiny

Hungarian Historical Review

Formerly Acta Historica Academiae Scientiarum Hungaricae

Kultúrne dejiny 1/2013

Kultúrne dejiny / Cultural History is a peer-reviewed journal focused on history and anthropology

MESTO A DEJINY

Nový časopis pre urbánne dejiny

Nové číslo časopisu Korall

New Issue of Korall. Journal for Social History