Asset Publisher Asset Publisher

Návrat na úplnu stránku
« Späť

Fiamová, Martina

Untitled Document

PhDr. Martina Fiamová, PhD. je vedeckou pracovníčkou oddelenia novších dejín na Historickom ústave SAV v Bratislave. Zaoberá sa dejinami Slovenskej republiky 1939 – 1945. Je spoluautorkou slovensko-anglickej publikácie Sila svedectva (2012) a spoluautorkou publikácií Slovenský štát 1939 – 1945: predstavy a realita (2014) a Protižidovské zákonodarstvo na Slovensku a v Európe (2014). V roku 2015 publikovala monografiu Slovenská zem patrí do slovenských rúk. Arizácia pozemkového vlastníctva židovského obyvateľstva na Slovensku v rokoch 1939-1945