Asset Publisher Asset Publisher

Návrat na úplnu stránku

Federmayer, Frederik

Untitled Document

Doc. PhDr. Frederik Federmayer, PhD. pedagogicky pôsobí na Katedre archívnictva a pomocných vied historických na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave. Zaoberá sa predovšetkým heraldikou, genealógiou a archontológiou v období raného novoveku. Je autorom množstva vedeckých štúdií a monografie Rody starého Prešporka. Genealogický rozbor obyvateľstva a topografia mesta podľa súpisu z roku 1624. Bratislava - Pressburg – Pozsony : Monada atelier 2003. 367 s.