TÉMA TÉMA

Untitled Document

Cesta od deklarovania zásad demokracie k ich naplneniu v spoločnosti je behom na dlhé trate. Zhodnotiť jej úspešnosť alebo neúspešnosť možno zväčša s odstupom desaťročí a niekedy to trvá aj dlhšie. Inšpiratívnym príkladom takejto cesty bola dvadsaťročná existencia medzivojnovej Československej republiky, ktorej prischlo označenie „ostrov demokracie". V porovnaní s okolitými krajinami ním nepochybne aj bola. Ako každé budovateľské úsilie, aj prenášanie demokratických a republikánskych ideí do života spoločnosti aj tu narážalo na veľa problémov plynúcich z rôznorodých vnútropolitických i medzinárodných príčin. Ak rozmeníme na drobné veľkú a rozsiahlu tému vzťahu demokracia – spoločnosť – politika, dopracujeme sa k viacerým čiastkovým otázkam. Ako sa obyvateľstvo na Slovensku zžívalo s režimom parlamentnej demokracie, s budovaním občianskej spoločnosti? Ako reagovalo na prenikanie štruktúr politických strán do občianskej sféry? Čo signalizovali zásadné zmeny v republike na jeseň 1938 v stave demokracie? Podnety na zamyslenie nad týmito, ako aj nad ďalšími otázkami súvisiacimi s nastolenou témou prináša aktuálne číslo Forum Historiae.

Forum Historiae 1/2010: Demokracia, spoločnosť a politika na medzivojnovom Slovensku
Zostavovatelia: Jaroslava Roguľová
Preklady do angličtiny: Matej Hanula
Obrázok na titulnej strane: Ján Halaša, Vysoká politika (1942)
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Valerián Bystrický, Ľudovít Hallon, Matej Hanula, Ľubica Kázmerová, Vladimír Krivý, Michal Kšiňan, Linda Osyková, Jaroslava Roguľová, Milan Zemko
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2010

OBSAH OBSAH

« Späť

Fašizmus u nás (1926)

Untitled Document
Martin Rázus
Summary

Martin Rázus: Fascism in Our Country (1926)

Martin Rázus (1888 – 1937) was one of the most prominent personalities of Slovak culture, social and political life in Slovakia during the interwar period. Since the mid 1920s he has become a profiling personality of the Slovak National Party. In his public and parliamentary speeches, editorials and contemporary newspaper articles he presented his relationship to the Slovak question, to Slovak nationalism, economic and social conditions in Slovakia and the Czech-Slovak relations. Rázus in different ways influenced and framed the views of his party and because of this fact his work is one of the key sources of knowledge about the party's profile, its program and its positions on current issues.
Rázus published proposed article in The National Newspapers in May 1926. It was a reaction to the spreading of the fascist movements in Slovakia in the second half of the 1920s, as well as to the attempts of the National Fascist Community to extend its influence to Slovakia and to reach the local population. In Part I, Rázus wrote about the spread of communism and fascism. According to him it was a result of government policy after the World War I and he compared the two political movements. In Part II, he described the ideas and program of the Czech fascism. In Part III, he pointed out the attitudes of the Czech fascism to the so called Slovak question, Slovak nationalism and specific problems of Slovakia. He considered this part of the fascist program poorly formulated and like during the time when the article was written, also in the future years, these issues represented a disputed area between the Czech and the Slovak nationalists. The transcription of this article is without any grammar or stylistic adjustments.

Bibliografická informácia

Martin Rázus : Fašizmus u nás (1926). In Forum Historiae, 2010, roč. 4, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Martin Rázus (pseudonymy Mrazák a i.) (nar. 18. október 1888, Liptovský Mikuláš  –  zomrel 8. august 1937, Brezno) bol slovenský básnik, prozaik, esejista, dramatik, publicista, politik a evanjelický kňaz.


ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY) ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY)

2010/01 Demokracia, spoločnosť a politika na medzivojnovom Slovensku