E-knihy E-knihy

« Späť

Evanjelické a. v. spoločenstvo v 18. storočí

E-kniha
Eva Kowalská
Vydavateľ
VEDA
Miesto vydania
Bratislava
Rok vydania
2001
ISBN
80-224-0704-6

"Pohľad na 18. storočie býva obvykle poznačený idylickou optikou: na rozdiel od predchádzajúceho storočia, naplneného obavami a útrapami z vojen s Osmanmi a ich spojencami, občianskymi rebéliami, povstaniami a násilím páchaným na príslušníkoch „nepravých" konfesií, sa obdobie bez vojenských konfliktov priamo na území Uhorska, bez výraznejších sociálnych a politických zvratov zdá byť obdobím všeobecného pokroku a rozkvetu. Ak berieme do úvahy stabilizáciu vnútorných politických vzťahov a upevnenie zahraničnopolitického postavenia habsburskej monarchie ako jednej z popredných mocností v Európe, rozvoj hospodárstva, materiálnych podmienok života, kultúry, vedy, stavebných či umeleckých aktivít, možno toto konštatovanie prijať bez väčších pochybností. Napriek tomu detailný pohľad na okolnosti, v ktorých sa odohrával život ľudí tej doby, prináša poznanie, že upokojením pomerov sa do rúk štátu a iných vrchností dostali prostriedky, vďaka ktorým mohli účinnejšie formovať a manipulovať život spoločnosti podľa vlastných potrieb, predstáv a cieľov. Vo zvýšenej miere to platí pre oblasť náboženstva a cirkví, ktoré predstavovali jednu z hlavných záujmových sfér štátu." (z úvodu)


O AUTOROVI / autorke O AUTOROVI / autorke

Untitled Document

PhDr. Eva Kowalská, DrSc. je vedúcou vedeckou pracovníčkou Historického ústavu SAV, špecializuje sa na problémy cirkevných a kultúrnych dejín raného novoveku. Je autorkou troch monografii, spolueditorkou viace-rých kníh, autorkou početných knižných kapitol a vedeckých štúdií, z ktorých veľká časť vyšla v zahraničí (Veľ-ká Británia, Nemecko, Rakúsko, Česko, Rumunsko, Maďarsko). V súčasnosti sa venuje najmä otázke migrácií v ranom novoveku.


VŠETKY E-Knihy (podľa autora) VŠETKY E-Knihy (podľa autora)

Alberty, Július

Andráš, Matej

Bartlová, Alena

Budilová, Lenka

Bútora, Martin

Bystrický, Peter

Bystrický, Valerián

Chorvát, Ivan

Chrastina, Peter

Čierna-Lantayová, Dagmar

Dangl, Vojtech

Dráľ, Peter

Falisová, Anna

Fatková, Gabriela

Ferenčuhová, Bohumila

Feriancová, Alena

Findor, Andrej

Gáborová, Margita

Glejtek, Miroslav

Gniazdowski, Mateusz

Gronowski, Michał Tomasz

Haas Kianička, Daniel

Ukazujem 1 - 30 z 149 výsledkov.
Items per Page 30
z 5

NOVÉ ZAUJÍMAVÉ PUBLIKÁCIE NOVÉ ZAUJÍMAVÉ PUBLIKÁCIE

Paramenty - liturgické textílie

Eva Hasalová - Alena Piatrová

Móda na Slovensku

M. M. Zubercová, E. Hasalová, Z. Šidlíková, M. Vančo