E-knihy E-knihy

« Späť

Elektrifikácia v hospodárskom a spoločenskom živote Slovenska 1938 - 1948

E-kniha
Miroslav Sabol
Vydavateľ
Historický ústav SAV vo vydavatelstve Prodama, spol. s r. o.
Miesto vydania
Bratislava
Rok vydania
2010
ISBN
978-80-89396-07-8

...V poslednom období figuruje tematika elektroenergetiky v prácach historikov vied a techniky stále častejšie. Okrem iného to súvisí s ďalším rastom významu tohto odvetvia pre celkový sociálno-ekonomický rozvoj spoločnosti, ale aj s vyostrovaním ekologických problémov okolo energetiky. Veľká čast obyvateľstva si totiž vypestovala negatívny vztah k technike predovšetkým práve v súvislosti s kritikou vedľajších vplyvov výroby elektrickej energie na životné prostredie. Verejnosť pod dojmom propagandy často vyslovene militantných ekologických organizácii odsudzuje tepelnú energetiku ako najväčšieho znečistovatela a jadrovú energetiku ako najnebezpečnejšiu sféru techniky. Ekologicky prínosnej hydroenergetike sa vytýkajú zásahy do pôvodného tvaru krajiny. Z pamäti verejnosti pritom akosi mizne spomienka na zásluhy elektroenergetiky pri zrode technického zázraku 20. storočia, ktorý umožnil predtým nepredstavitelné zvýšenie životnej úrovne a celkovej kultúrnej úrovne života človeka. K náprave pokriveného obrazu elektroenergetiky v očiach verejnosti by mohlo prispieť zintenzívnenie výskumu jej vývoja v rámci dejín vied a techniky, ako aj sprístupnenie výsledkov tohto výskumu širším vrstvám spoločnosti. Velká čast produkcie z oblasti dejín vied a techniky, najmä z pera profesionálnych historikov, je totiž určená skôr úzkemu kruhu odborníkov a hrstke príležitostných záujemcov... (z úvodu)


O AUTOROVI / autorke O AUTOROVI / autorke

Untitled Document

Mgr. Miroslav Sabol, PhD. je vedecký pracovník Historického ústavu SAV, pracuje na oddelení dejín vied a techniky. Zaoberá sa hospodárskymi a sociálnymi dejinami počas druhej svetovej vojny s dôrazom na dejiny priemyslu, dejinami vedy, techniky a technickým vzdelávaním na Slovensku v prvej polovici 20. storočia. Je au-torom niekoľkých desiatok vedeckých štúdií a článkov k danej problematike.


ĎALŠIE E-KNIHY AUTORA / autorky ĎALŠIE E-KNIHY AUTORA / autorky

VŠETKY E-Knihy (podľa autora) VŠETKY E-Knihy (podľa autora)

Alberty, Július

Andráš, Matej

Bartlová, Alena

Budilová, Lenka

Bútora, Martin

Bystrický, Peter

Bystrický, Valerián

Chorvát, Ivan

Chrastina, Peter

Čierna-Lantayová, Dagmar

Dangl, Vojtech

Dráľ, Peter

Falisová, Anna

Fatková, Gabriela

Ferenčuhová, Bohumila

Feriancová, Alena

Findor, Andrej

Gáborová, Margita

Glejtek, Miroslav

Gniazdowski, Mateusz

Gronowski, Michał Tomasz

Haas Kianička, Daniel

Ukazujem 1 - 30 z 149 výsledkov.
Items per Page 30
z 5

NOVÉ ZAUJÍMAVÉ PUBLIKÁCIE NOVÉ ZAUJÍMAVÉ PUBLIKÁCIE

Paramenty - liturgické textílie

Eva Hasalová - Alena Piatrová

Móda na Slovensku

M. M. Zubercová, E. Hasalová, Z. Šidlíková, M. Vančo