E-knihy E-knihy

« Späť

Chronológia starších slovenských dejín

E-kniha
Ján Lukačka a kol.
Vydavateľ
Historický ústav SAV a PRODAMA
Miesto vydania
Bratislava
Rok vydania
2008
ISBN
ISBN 978-80-969782-8-1

Chronológia starších dejín Slovenska sumarizuje základné historické dátumy týkajúce sa dejín Slovenska od najstaršieho obdobia až do prvej polovice 19. storočia.


O AUTOROVI / autorke O AUTOROVI / autorke

Untitled Document

Prof. PhDr. Ján Lukačka, CSc. pedagogicky pôsobí na Katedre slovenských dejín Filozofickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave a zároveň aj na Historickom ústave SAV na oddelení stredovekých dejín. Zaoberá sa výskumom šľachty v období stredoveku so zvláštnym zreteľom na Nitriansku stolicu, ako ja problematikou stredovekých miest. Je autorom a spoluautorom niekoľkých desiatok obecných a mestských  monografií, syntetických i encyklopedických diel, množstva vedeckých štúdií a monografií (Formovanie vyššej šľachty na západnom Slovensku. - 1. vyd. - Bratislava : Minor, 2002. - 156 s).                                                                                   


ĎALŠIE E-KNIHY AUTORA / autorky ĎALŠIE E-KNIHY AUTORA / autorky

VŠETKY E-Knihy (podľa autora) VŠETKY E-Knihy (podľa autora)

Alberty, Július

Andráš, Matej

Bartlová, Alena

Budilová, Lenka

Bútora, Martin

Bystrický, Peter

Bystrický, Valerián

Chorvát, Ivan

Chrastina, Peter

Čierna-Lantayová, Dagmar

Dangl, Vojtech

Dráľ, Peter

Falisová, Anna

Fatková, Gabriela

Ferenčuhová, Bohumila

Feriancová, Alena

Findor, Andrej

Gáborová, Margita

Glejtek, Miroslav

Gniazdowski, Mateusz

Gronowski, Michał Tomasz

Haas Kianička, Daniel

Ukazujem 1 - 30 z 149 výsledkov.
Items per Page 30
z 5

NOVÉ ZAUJÍMAVÉ PUBLIKÁCIE NOVÉ ZAUJÍMAVÉ PUBLIKÁCIE

Paramenty - liturgické textílie

Eva Hasalová - Alena Piatrová

Móda na Slovensku

M. M. Zubercová, E. Hasalová, Z. Šidlíková, M. Vančo