E-knihy E-knihy

« Späť

Cholerová epidémia z roku 1831 a jej priebeh v Prešovskej eparchii

E-kniha
Anton Liška
Vydavateľ
Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta
Miesto vydania
Prešov
Rok vydania
2012
ISBN
978-80-555-0691-3

Rok 1831 bol v Uhorsku rokom, ktorý poznačili dve veľmi smutné udalosti. Obe kulminovali v letných mesiacoch a navzájom spolu úzko súviseli. Prvou z nich bola cholerová epidémia, ktorá zachvátila krajinu začiatkom júna. Druhou, čo do rozsahu a počtu obetí menej ničivou, bolo Východoslovenské roľnícke povstanie. Problematiku Východoslovenského roľníckeho povstania veľmi precízne vo svojom trojzväzkovom diele Sedliacke povstanie na Východnom Slovensku r. 1831 (Dejiny, Dokumenty I., Dokumenty II.) spracoval Daniel Rapant. Súborné dielo, ktoré by sa venovalo výlučne cholerovej epidémii z roku 1831 v Uhorsku, prí- padne na Slovensku, však chýba. V snahe napraviť túto skutočnosť vychádza monografia s názvom Cholerová epidémie z roku 1831 a jej priebeh v Prešovskej eparchii, ktorá ponúka vedecký pohľad na proticholerové a zdravotnícke opatrenia a dobovú liečbu cholery na území Uhorska po- čas epidémie v roku 1831 a popisuje jej priebeh v Prešovskej eparchii.


VŠETKY E-Knihy (podľa autora) VŠETKY E-Knihy (podľa autora)

Alberty, Július

Andráš, Matej

Bartlová, Alena

Budilová, Lenka

Bútora, Martin

Bystrický, Peter

Bystrický, Valerián

Chorvát, Ivan

Chrastina, Peter

Čierna-Lantayová, Dagmar

Dangl, Vojtech

Dráľ, Peter

Falisová, Anna

Fatková, Gabriela

Ferenčuhová, Bohumila

Feriancová, Alena

Findor, Andrej

Gáborová, Margita

Glejtek, Miroslav

Gniazdowski, Mateusz

Gronowski, Michał Tomasz

Haas Kianička, Daniel

Ukazujem 1 - 30 z 149 výsledkov.
Items per Page 30
z 5

NOVÉ ZAUJÍMAVÉ PUBLIKÁCIE NOVÉ ZAUJÍMAVÉ PUBLIKÁCIE

Paramenty - liturgické textílie

Eva Hasalová - Alena Piatrová

Móda na Slovensku

M. M. Zubercová, E. Hasalová, Z. Šidlíková, M. Vančo