E-knihy E-knihy

« Späť

Cestovanie a turizmus v zrkadle času

E-kniha
Ivan Chorvát
Vydavateľ
Ústav vedy a výskumu Univerzity Mateja Bela
Miesto vydania
Banská Bystrica
Rok vydania
2007
ISBN
978-80-8083-344-2

"V súvislosti s rozvojom modernej spolocnosti, ktorej charakteristickým atribútom je rozširovanie strednej vrstvy so stúpajúcim disponibilným príjmom a vzrastajúcim fondom volného casu, dochádza k rozmachu najrôznejších podôb cestovania znacného množstva populácie. V priebehu 20. storocia sa cestovanie vrátane jeho inštitucionalizovaných organizovaných masových foriem stáva neoddelitelnou súcastou života modernej západnej spolocnosti. Turizmus existuje ako významný sociálny a kultúrny fenomén ovplyvnujúci mnohé aspekty každodenného života, spolocenské vztahy i ekonomické a politické procesy. Moderná spolocnost s jej charakteristickým spôsobom života sa stáva motivacným faktorom pre existenciu a rozvoj turizmu." (Z úvodu)


VŠETKY E-Knihy (podľa autora) VŠETKY E-Knihy (podľa autora)

Alberty, Július

Andráš, Matej

Bartlová, Alena

Budilová, Lenka

Bútora, Martin

Bystrický, Peter

Bystrický, Valerián

Chorvát, Ivan

Chrastina, Peter

Čierna-Lantayová, Dagmar

Dangl, Vojtech

Dráľ, Peter

Falisová, Anna

Fatková, Gabriela

Ferenčuhová, Bohumila

Feriancová, Alena

Findor, Andrej

Gáborová, Margita

Glejtek, Miroslav

Gniazdowski, Mateusz

Gronowski, Michał Tomasz

Haas Kianička, Daniel

Ukazujem 1 - 30 z 149 výsledkov.
Items per Page 30
z 5

NOVÉ ZAUJÍMAVÉ PUBLIKÁCIE NOVÉ ZAUJÍMAVÉ PUBLIKÁCIE

Paramenty - liturgické textílie

Eva Hasalová - Alena Piatrová

Móda na Slovensku

M. M. Zubercová, E. Hasalová, Z. Šidlíková, M. Vančo