TÉMA TÉMA

Untitled Document

Vojna nie je výsostne politický či vojenský fenomén, hoci práve tieto jej aspekty boli tradičným predmetom historického výskumu. Pre veľké vojny dvadsiateho storočia je príznačné, že zasiahli do všetkých sfér života spoločnosti. V súvislosti s tým sa v posledných desaťročiach presúva ohnisko záujmu historikov z vojensko-diplomatického a politicko-ekonomického pozadia aj na širšie sociálne a kultúrne pole. Osobitnú výzvu pre súčasnú historiografiu predstavuje každodenný život „obyčajných ľudí" vo vojne a po vojne, vrátane jej dopadov na kľúčovú inštitúciu sociálneho života – rodinu. V predkladaných štúdiách a materiáloch sa autori pokúšajú zachytiť zmeny v stratégiách prežitia jednotlivcov, rodín a spoločenstiev v mimoriadnej vojnovej a povojnovej situácii. 

Forum Historiae 1/2009: Rodina vo vojne
Zostavovatelia: Xénia Šuchová
Juraj Benko
Preklady do angličtiny: Svatava Šimková
Preklady do slovenčiny: Gabriela Gombalová, Veronika Harmatová, Karol Hollý, Samuel Marec, Martin Profant
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Róbert Arpáš, Juraj Benko, Gabriela Dudeková, Marián Karcol, Michał Klimecki, Barbara Kubis, Waldemar Rezmer, Miroslav Sabol, Adam Suchoński, Małgorzata Świder, Hanna Szczechowicz, Jana Šišjaková, Michal Šmigeľ, Xénia Šuchová, Jan Wiśniewski, Marína Zavacká
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2009

OBSAH OBSAH

« Späť

Boj s nákazlivými chorobami v Poľsku po prvej svetovej vojne

Untitled Document
Waldemar Rezmer
Summary

Waldemar Rezmer: Fight against Infectious Diseases in Poland after WWI

Epidemics of infectious diseases have always been associated with the humankind since times immemorial. They would always become widespread first in areas struck by wars. They caused death, economic disasters and conditions of famine, disorganisation of healthcare and sanitary structures and/or mass migrations of population. During WWI all these phenomena manifested themselves with enormous force. In this paper, the author examines occurrence and disastrous effects of various epidemics, mainly the typhoid fever, on fighting regular armies, migrating irregular armed formations, and civilian population. He pays a special attention to the borderland regions of Poland, as a country divided by three powers. The effectiveness of political and medical precautions introduced by the German, Austro-Hungarian or Russian (later on Soviet) state authorities and administration in order to manage the situation during the war is compared to measures implemented by the government and state administration of the restored Poland in a difficult post-war situation. These territories, still being scenes of fights after November 1918, witnessed movements of huge masses of people, comprised both of military persons and civilians. They migrated in the east-west direction (refugees of various nationalities and prisoners of war) but also in the opposite direction (soldiers of the former Russian army returning from German and Austro-Hungarian P.O.W. camps and workers from forced-labour camps). All of these routes served for the dissemination of infectious diseases throughout the territory of the new Polish state. These infections caused death of a much greater number of people than the immediate war operations.

Keywords

World War I, post-war society, Poland, infectious diseases, migration, healthcare

Bibliografická informácia

Waldemar Rezmer : Boj s nákazlivými chorobami v Poľsku po prvej svetovej vojne. In Forum Historiae, 2009, roč. 3, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Údaje o autorovi (-ke) zatiaľ nevložené
ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE