E-knihy E-knihy

« Späť

Bigbít nebo turbofolk - Představy migrantů z bývalé Jugoslávie

E-kniha
Ondřej Daniel
Vydavateľ
AntropoWeb
Miesto vydania
Praha
Rok vydania
2013
ISBN
978-80-905098-4-9

Třikrát v průběhu dvacátého století existovala země zvaná „Jugoslávie". Tato kniha okrajově zmiňuje i první, ale zabývá se zejména druhou Jugoslávií – z trosek druhé světové války vzešlou Titovou federací socialistických republik a jejím rozpadem. Epizodická existence třetí Jugoslávie, „zbytkové" Svazové republiky Jugoslávie (Srbska a Černé Hory), byla sice pro můj výzkum také zajímavá, ale ne více než existence dvou dalších vybraných zemí, rovněž nástupců bývalé Jugoslávie, Chorvatska a Bosny a Hercegoviny. V této knize se zaměříme na mezinárodní migrace tří sousedících národů – Srbů, Chorvatů a Bosňáků. I přes jejich jazykovou a kulturní blízkost mají tyto tři národy své vlastní tradice do velké míry odrážející tři náboženství (pravoslaví, katolicismus a islám) i své vlastní historické mýty, které jsou často zrcadlovými obrazy mýtů dalších dvou sousedních národů. Modernizační projekty jugoslávských federací, ať už se jednalo o dynastickou nebo o sociálně-revoluční Jugoslávii, měly za úkol nahradit národní smýšlení supraetnickou identifikací. (z úvodu)


O AUTOROVI / autorke O AUTOROVI / autorke

Untitled Document

Mgr. Ondřej Daniel, Ph.D. vyštudoval históriu na Filozofickej fakulte Univerzity Karlovej (Mgr. 2004, Ph.D. 2012). Po-čas magisterského štúdia sa špecializoval na vzťah nacionalizmu a populárnej kultury, v doktorandskom na migračné pohyby z bývalej Juhoslávie. Okrem týchto tém sa venuje subkultúram, postkoloniálnym štúdiám, regionalizmu, postsocializmu a sociálnym teóriám. Je členom Centra pro studium populární kultury.
ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE

VŠETKY E-Knihy (podľa autora) VŠETKY E-Knihy (podľa autora)

Alberty, Július

Andráš, Matej

Bartlová, Alena

Budilová, Lenka

Bútora, Martin

Bystrický, Peter

Bystrický, Valerián

Chorvát, Ivan

Chrastina, Peter

Čierna-Lantayová, Dagmar

Dangl, Vojtech

Dráľ, Peter

Falisová, Anna

Fatková, Gabriela

Ferenčuhová, Bohumila

Feriancová, Alena

Findor, Andrej

Gáborová, Margita

Glejtek, Miroslav

Gniazdowski, Mateusz

Gronowski, Michał Tomasz

Haas Kianička, Daniel

Ukazujem 1 - 30 z 149 výsledkov.
Items per Page 30
z 5

NOVÉ ZAUJÍMAVÉ PUBLIKÁCIE NOVÉ ZAUJÍMAVÉ PUBLIKÁCIE

Paramenty - liturgické textílie

Eva Hasalová - Alena Piatrová

Móda na Slovensku

M. M. Zubercová, E. Hasalová, Z. Šidlíková, M. Vančo