TÉMA TÉMA

Untitled Document

Zdôrazňovanie rozmanitosti mocenského postavenia bolo bežnou súčasťou politického myslenia v stredoveku. Niekedy sa však na to zabúda. Ako sa ale uplatňovala moc v ranom stredoveku? Ako boli organizované politické útvary? Môžeme ich považovať za unifikované kráľovstvá a kniežatstvá? Je správne ich vnímať ako moderné štáty? Na niektoré otázky sa pokúsili zodpovedať autori v jednotlivých štúdiách tohto čísla Forum Historiae. Našou ambíciou je zapojiť sa do diskusií o fungovaní politických útvarov, mocenských prejavoch a postavení panovníka v stredoveku, ktoré už dlhodobo prebiehajú v západnej medievistike a do ktorých sa čoraz častejšie zapájajú aj historici zo susedných krajín. Zároveň sme chceli zaplniť prázdne miesto v slovenskej medievistike, v ktorej sa málokedy môžeme stretnúť s témami, ktoré prináša toto číslo.

Forum Historiae 2/2014: Moc a štát v stredovekej Európe
Zostavovatelia: Pavol Hudáček - Rastislav Kožiak
Obrázok na titulnej strane: Šachové figúrky (vyrobené z mrožích klov) známe ako "Lewis Chessmen" z 12. storočia
Preklad do angličtiny: Zuzana Orságová
Preklad z angličtiny: Zuzana Orságová
Preklad z poľštiny: Gabriela Zaťková
Preklad z maďarčiny: Tünde Lengyelová
Jazyková redatorka: Viera Luptáková
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Peter Bystrický, Florin Curta, Pavol Hudáček, David Kalhous, Gergely Bálint Kiss, Miroslav Lysý, Dariusz Andrzej Sikorski; Ján Steinhübel, Gábor Szeberényi; Dušan Zupka
 
Forum Historiae 2/2014 "Moc a štát v stredovekej Európe" bolo podporené Agentúrou na podporu výskumu a vývoja na základe zmluvy č. APVV-0051-12 Stredoveké hrady na Slovensku : Život, kultúra, spoločnosť a Vedeckou grantovou agentúrou na základe projektu VEGA 2/0109/14: Komunikácia a spôsoby šírenia informácií v stredoveku.
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2014

OBSAH OBSAH

« Späť

Archeológia ranostredovekej služobníckej organizácie vo východnej Európe

Untitled Document
Florin Curta
Summary

Florin Curta: The Archaeology of Early Medieval Service Settlements in Eastern Europe

"Service settlement" is a favourite phrase of several Polish and Czech medievalists who use it commonly to refer to villages of specialised workers (peasants or craftsmen) serving the exclusive needs of neighbouring fortresses or local manor houses. Polish historians have linked the service settlements to ducal or royal estates and argued that such villages emerged to meet the exclusive demands of Polish dukes or the king and his court. Service settlements were therefore to be found around ducal or royal residences and palaces, located within or outside regional fortresses. Since the 1960s, local names have represented the most significant evidence as far as the study of medieval service settlements in Bohemia, Kingdom of Hungary and Poland was concerned. However, as a rule, the archaeology played only a minor if any role. While further prospects of the archaeological research of the service settlements in Bohemia and Poland do not seem to be particularly promising, the research of sites base around the 9th century centres of powers in Moravia, western Hungary and Bulgaria have essentially progressed within last ten years. It has offered new interpretation options concerning a clarification of "service settlement" functioning. In any case, it is necessary to say that the progress in the service villages' research is after all less dependent on an analysis of the local names and shall be rather based on the archaeological research. Such a research can be carried out only through long-term excavations and modern techniques of a space analysis.

Keywords

medieval archeology, medieval service settlements, Eastern Europe, Pliska, Pohansko

Bibliografická informácia

Florin Curta : Archeológia ranostredovekej služobníckej organizácie vo východnej Európe. In Forum Historiae, 2014, roč. 8, č. 2. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

M. A. Florin Curta, PhD (1965) je americký historik rumunského pôvodu, profesor na Floridskej univerzite v Gainesville, kde prednáša stredoveké dejiny a archeológiu. Špecializuje sa na dejiny stredovýchodnej Európy a Balkánu vo včasnom stredoveku. V prestížnom vydavateľstve Brill vedie ako hlavný editor samostatnú knižnú edíciu „East Central and Eastern Europe in the Middle Ages, 450 – 1450". Je autorom monografií The Making of the Slavs (2001), Southeastern Europe in the Middle Ages, 500 – 1250 (2006), The Edinburgh History of the Greeks, c. 500 to 1050 (2011) a spolueditorom viacerých kolektívnych monografií a vedeckých zborníkov, ako napr. East Central and Eastern Europe in the Early Middle Ages (2005), Borders, Barriers, and Ethnogenesis: Frontiers in Late Antiquity and the Middle Ages (2006), The Other Europe in the Middle Ages : Avars, Bulgars, Khazars and Cumans (2007), Neglected Barbarians (2011).


ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY) ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE (PODĽA TÉMY)