TÉMA TÉMA

Untitled Document

Slovenská historiografia už od 60. rokov minulého storočia venovala primeranú pozornosť dejinám miest, predovšetkým ich vzniku, právnemu postaveniu, správe a hospodárstvu. Pri skúmaní týchto bezosporu dôležitých otázok však akosi zostával nepovšimnutý človek, mešťan, zakladateľ a obyvateľ týchto miest, hybná sila všetkého diania. Šľachta ako samostatný stav taktiež nestála v centre pozornosti a vo vzťahu k mestám sa považovala za jednoznačne retardujúci prvok ich vývoja. Nové výskumy však značne rozšírili poznatky o šľachte i o mestách a poskytujú oveľa mnohostrannejší a pestrejší obraz o ich spolužití, kooperácii či konfliktoch v celej v ich zložitosti. Štúdie a články, ktoré sú písomnou podobou príspevkov konferencie Mestá a šľachta, mešťania a šľachtici, sa svojim obsahom zameriavajú predovšetkým na tieto aspekty spolužitia miest, mešťanov a šľachty.

Forum Historiae 2/2008: Mestá a šľachta, mešťania a šľachtici
Zostavovatelia: Tünde Lengyelová
:
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Július Barczi, Jarmila Bátovská, Viera Bernátová, Erika Brtáňová, Michal Duchoň, Diana Duchoňová, Klára Dóka, Lívia Fábryová, Mária Grófová, Peter Ivanič, Martina Kočí, Zuzana Kollárová, Klára Komorová, Veronika Kucharská, Soňa Maťugová, István H. Németh, Mária Novacká, Jozef Novák, Veronika Nováková, Helena Saktorová, Elena Síkorová, Juraj Šedivý, Eva Šmelková, František Žifčák, Attila Zsoldos
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2008

OBSAH OBSAH

« Späť

Apponiovci a ich knižnica v Oponiciach

Untitled Document
Lívia Fábryová
Summary

Lívia Fábryová: The Apponyi Family and Their Library in Oponice

The article deals briefly with the history of the family that significantly influenced the history of Oponice (Appony), a local castle and Renaissance manor that later became the home of the famous family library of Apponyi. It was founded in Vienna by Count Antal György Apponyi  in 1774. The author studies the history of its collections, as well as the most important persons related to its maintenance and survival. It was not only the Apponyi family members that contributed to its high quality, but also professional and lay librarians (e.g. Carl Anton Gruber). The most attention is paid to the library collection, with the prints from the 16th century described in detail by their topics and place of origin. Currently, these prints have been converted into digital form and they are due to be published in book form. The library was moved to Martin in the 1970s and later to the manor in Diviaky. Today, part of this collection can be viewed in the mansion at Oponice.

Keywords

Apponyi family; Oponice; Appony; Bibliotheca Apponiana; library

Bibliografická informácia

Lívia Fábryová : Apponiovci a ich knižnica v Oponiciach. In Forum Historiae, 2008, roč. 2, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Údaje o autorke zatiaľ nevložené


ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE

2008/02 Mestá a šľachta, mešťania a šľachtici