TÉMA TÉMA

Untitled Document

Historik Dušan Kováč označil dejiny slovenskej historiografie za popolušku tunajšej profesionálnej historickej vedy. Týmto prirovnaním upozornil na neutešený stav slovenskej historickej vedy vo vzťahu k dejinám vlastnej disciplíny. Poukázal najmä na dedičstvo dvoch totalitných systémov, ktoré v 20. storočí nepriaznivo poznačili jej vývoj. Situácia sa postupne mení k lepšiemu. Dôkazom je viacero prác, ktoré vznikli v posledných rokoch na tému dejín slovenskej historiografie. Tejto kľúčovej problematike nášho odboru je venované aj pilotné číslo časopisu Forum Historiae

Forum Historiae 1/2007: Dejiny Slovenska na prahu 3. tisícročia
Zostavovatelia: Miroslav Michela
:
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Peter Haslinger, Adam Hudek, Ľubomír Lipták, Peter Podolan, Alžbeta Sedliaková, Juraj Šedivý, Eugen Zeleňák, Milan Zemko
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2007

OBSAH OBSAH

« Späť

Aké dejiny potrebujeme

Untitled Document
Ľubomír Lipták
Summary

Lipták Ľubomír: What Kind of History Do We Need?

Short historical essay from the one of the most innovative and influential Slovak historian is focused on the Slovak historiography. This text has been published at first time in 1997 and provides authors actual remarks toward attempts to canonize strictly nationalistic narrations of political history of Slovakia. He is criticizing the actual attempts to reconstruct history of Slovakia only as a progress to the national and state independency. The text is dealing with themes like "selection" and "interpretation". Lipták is approaching the characteristic "defensive stance" of the narrations that are inventing the national story of Slovaks. Referring to their mythological arsenal, which has in fact just a fragmentary and not comprehensive character, he is warning, that results of this kind of strictly ideological approaches of political history are just strengthening the process of deprivation of the own past (for example in historical context of Hungarian Kingdom). By contrast, he is stressing the need for wide contextualization of these themes in to the broad historical frames and applying for restitution of the "forgotten" spiritual and political capital. Lipták's critical remarks are focused on enormous interest of Slovak historians in political history (represented as a national history), which he read as a problem of tradition and society. The big chance for change he sees in usage of new methodological trends established and discussed in the western historiographies. Lipták's reflection is giving a notice of the importance of political history; alongside it he expresses a satisfaction that never and nowhere has been any historical model ruling the discourse for too long period.

Bibliografická informácia

Ľubomír Lipták : Aké dejiny potrebujeme. In Forum Historiae, 2007, roč. 1, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

PhDr. Ľubomír Lipták, DrSc. (*26. apríl 1930, Melčice – †20. október 2003, Bratislava) bol slovenský historik. Študoval na fakulte žurnalistiky Vysokej škole politickej v Prahe, v rokoch 1952 – 1969 pracoval v HÚ SAV. Od roku 1970 zákaz publikovania, do roku 1990 Slovenské národné múzeum, publikoval pod pseudonymom Ján Michalec. Po roku 1989 sa vrátil do HÚ SAV, bol šéfredaktorom Historického časopisu.
Výber z prác: Ovládnutie slovenského priemyslu nemeckým kapitálom 1939 – 1945 (1960); Slovensko v 20. storočí (pôv. vydanie Epocha Brat. 1968, Kalligram Brat. 2000); Oportunisti či jánošíci (Nové slovo č. 2/1968); Úloha a postavenie historiografie v našej spoločnosti - úvodný referát na zjazde SHS v Martine r. 1968 (HČ 1/1969); Premýšľanie o vede v našich dejinách (Slovenské pohľady č. 9/1989); Niektoré historické aspekty slovenskej otázky (Historický časopis č. 4/1993). (zdroj: Wikipedia)


ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE

2007/01 Dejiny Slovenska na prahu 3. tisícročia