E-knihy E-knihy

« Späť

Adepti moci a úspechu. Etablovanie elít v moderných dejinách

E-kniha
Jaroslava Roguľová - Maroš Hertel a kol.
Vydavateľ
VEDA
Miesto vydania
Bratislava
Rok vydania
2016
ISBN
978-80-224-1503-3

Kolektívna monografia vydaná pri príležitosti životného jubilea slovenského historika Valeriána Bystrického.


O AUTOROVI / autorke O AUTOROVI / autorke

Untitled Document

PhDr. Jaroslava Roguľová, PhD. je vedeckou pracovníčkou Historického ústavu SAV, pracuje na oddelení novších dejín. Zaoberá sa spoločensko-politickými dejinami prvej polovice 20. storočia, sústreďuje sa na výskum Slovenskej národnej strany v medzivojnovom období, problematiku autonomizmu, česko-slovenských vzťahov, ideologických vplyvov na slovenskú politiku. Je autorkou knihy Slovenská národná strana 1918 - 1939 (Bratislava, 2013).

Kontakt

histrogo@savba.sk

 ĎALŠIE E-KNIHY AUTORA / autorky ĎALŠIE E-KNIHY AUTORA / autorky

VŠETKY E-Knihy (podľa autora) VŠETKY E-Knihy (podľa autora)

Alberty, Július

Andráš, Matej

Bartlová, Alena

Budilová, Lenka

Bútora, Martin

Bystrický, Peter

Bystrický, Valerián

Chorvát, Ivan

Chrastina, Peter

Čierna-Lantayová, Dagmar

Dangl, Vojtech

Dráľ, Peter

Falisová, Anna

Fatková, Gabriela

Ferenčuhová, Bohumila

Feriancová, Alena

Findor, Andrej

Gáborová, Margita

Glejtek, Miroslav

Gniazdowski, Mateusz

Gronowski, Michał Tomasz

Haas Kianička, Daniel

Ukazujem 1 - 30 z 149 výsledkov.
Items per Page 30
z 5

NOVÉ ZAUJÍMAVÉ PUBLIKÁCIE NOVÉ ZAUJÍMAVÉ PUBLIKÁCIE

Paramenty - liturgické textílie

Eva Hasalová - Alena Piatrová

Móda na Slovensku

M. M. Zubercová, E. Hasalová, Z. Šidlíková, M. Vančo