E-knihy E-knihy

« Späť

(Dez)integračná sila stredoeurópskeho nacionalizmu : prípad štátov Vyšehradskej skupiny

E-kniha
Juraj Marušiak, Ivan Halász, Mateusz Gniazdowski
Vydavateľ
Univerzita Komenského v Bratislave
Miesto vydania
Bratislava
Rok vydania
2015
ISBN
978-80-223-3874-5

Bezprostredne po páde komunistických režimov prechádzal širšie chápaný región stredovýchodnej Európy rekonfiguráciou, v dôsledku ktorej sa zásadným spôsobom zmenila jeho mapa. Nacionalizmus opakovane potvrdil svoju silu a schopnosť budovať emocionálne väzby a  solidárne vzťahy naprieč sociálnych, ideologických a  neraz aj etnokultúrnych štiepení spoločnosti.

Nacionalizmus preukázal svoje rozličné stránky aj v  dejinách strednej Európy. Na jednej strane pôsobí ako modernizačná sila, pretože implikuje vzájomnú rovnosť členov „predstavovanej", resp. „konštruovanej" politickej komunity, zároveň však práve nacionalizmus býva aplikovaný ako prostriedok negatívneho vymedzovania sa voči „druhým", ba dokonca až nástroj sociálneho a politického vylúčenia. V mene nacionalizmu sa neraz presadzovali a presadzujú demokratické ideály, ale rovnako v jeho mene je ľahké ich zničiť. Napokon nacionalizmus je nástrojom emancipácie, ale aj nástrojom ovládania spoločnosti. V predkladanej publikácii sa autori zameriavajú na vzťah medzi nacionalizmom a štátom vo vnútornej i zahraničnej politike v kontexte historickom i súčasnom. Autorský kolektív je presvedčený, že v mnohých prípadoch práve rozhodnutia alebo udalosti z minulosti zásadným spôsobom determinujú súčasné správanie politických aktérov, vrátane štátov.

(Juraj Marušiak)


O AUTOROVI / autorke O AUTOROVI / autorke

Untitled Document

Juraj Marušiak, PhD. (1970) je vedeckým pracovníkom v Ústave politických vied SAV. V rokoch 2004-2010 pôsobil ako redaktor, resp. šéfredaktor internetového časopisu Despiteborders.com. Prednáša na Fakulte sociálnych a ekonomických vied UK. Zaoberá sa problematikou najnovších dejín Slovenska po roku 1945, v posledných rokoch sa viac venuje problematike súčasných medzinárodných vzťahov v regióne strednej a východnej Európy. Je autorom vedeckej monografie Slovenská literatúra a moc v druhej polovici päťdesiatych rokov (Brno, 2001) a spoluautorom kolektívnej publikácie (Dez)integračná sila stredoeurópskeho nacionalizmu (Bratislava, 2015). Je editorom, resp. spolueditorom viacerých vedeckých zborníkov.


ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE ČLÁNKY VO FORUM HISTORIAE

VŠETKY E-Knihy (podľa autora) VŠETKY E-Knihy (podľa autora)

Alberty, Július

Andráš, Matej

Bartlová, Alena

Budilová, Lenka

Bútora, Martin

Bystrický, Peter

Bystrický, Valerián

Chorvát, Ivan

Chrastina, Peter

Čierna-Lantayová, Dagmar

Dangl, Vojtech

Dráľ, Peter

Falisová, Anna

Fatková, Gabriela

Ferenčuhová, Bohumila

Feriancová, Alena

Findor, Andrej

Gáborová, Margita

Glejtek, Miroslav

Gniazdowski, Mateusz

Gronowski, Michał Tomasz

Haas Kianička, Daniel

Ukazujem 1 - 30 z 149 výsledkov.
Items per Page 30
z 5

NOVÉ ZAUJÍMAVÉ PUBLIKÁCIE NOVÉ ZAUJÍMAVÉ PUBLIKÁCIE

Paramenty - liturgické textílie

Eva Hasalová - Alena Piatrová

Móda na Slovensku

M. M. Zubercová, E. Hasalová, Z. Šidlíková, M. Vančo