TÉMA TÉMA

Untitled Document

Vojna nie je výsostne politický či vojenský fenomén, hoci práve tieto jej aspekty boli tradičným predmetom historického výskumu. Pre veľké vojny dvadsiateho storočia je príznačné, že zasiahli do všetkých sfér života spoločnosti. V súvislosti s tým sa v posledných desaťročiach presúva ohnisko záujmu historikov z vojensko-diplomatického a politicko-ekonomického pozadia aj na širšie sociálne a kultúrne pole. Osobitnú výzvu pre súčasnú historiografiu predstavuje každodenný život „obyčajných ľudí" vo vojne a po vojne, vrátane jej dopadov na kľúčovú inštitúciu sociálneho života – rodinu. V predkladaných štúdiách a materiáloch sa autori pokúšajú zachytiť zmeny v stratégiách prežitia jednotlivcov, rodín a spoločenstiev v mimoriadnej vojnovej a povojnovej situácii. 

Forum Historiae 1/2009: Rodina vo vojne
Zostavovatelia: Xénia Šuchová
Juraj Benko
Preklady do angličtiny: Svatava Šimková
Preklady do slovenčiny: Gabriela Gombalová, Veronika Harmatová, Karol Hollý, Samuel Marec, Martin Profant
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Róbert Arpáš, Juraj Benko, Gabriela Dudeková, Marián Karcol, Michał Klimecki, Barbara Kubis, Waldemar Rezmer, Miroslav Sabol, Adam Suchoński, Małgorzata Świder, Hanna Szczechowicz, Jana Šišjaková, Michal Šmigeľ, Xénia Šuchová, Jan Wiśniewski, Marína Zavacká
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2009

OBSAH OBSAH

« Späť

"Detskí vojaci" na stránkach zahraničných učebníc dejepisu

Untitled Document
Adam Suchoński
Summary

Adam Suchonski: Children Soldiers as Presented in Foreign History Course-books

Despite the two great wars in the 20th century the world is still harassed by many war conflicts, mainly of regional character. In these conflicts, children soldiers are often involved. Owing to this fact we should attempt to answer a question whether this issue is given due emphasis in history course-books and how the issue is presented.
The author examined a selection of foreign course-books, which was possible due to a collection assembled by the Georg Eckert Institute in Braunschweig. A selective analysis of them provides evidence that their authors often concentrate on this interesting issue. Presentation of children soldiers in history course-books has a positive impact upon sensitising young people, the future citizens of the world, to the tragic fate of their peers. Nevertheless, the adults still give guns to the juveniles and make them kill other people. Now it depends on them whether the term ‘children soldiers' will be sent to history.

Keywords

children soldiers, Foreign History Course-books, 20th century, education

Bibliografická informácia

Adam Suchoński : "Detskí vojaci" na stránkach zahraničných učebníc dejepisu. In Forum Historiae, 2009, roč. 3, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Údaje o autorovi (-ke) zatiaľ nevložené
ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE