TÉMA TÉMA

Untitled Document

Slovenská historiografia už od 60. rokov minulého storočia venovala primeranú pozornosť dejinám miest, predovšetkým ich vzniku, právnemu postaveniu, správe a hospodárstvu. Pri skúmaní týchto bezosporu dôležitých otázok však akosi zostával nepovšimnutý človek, mešťan, zakladateľ a obyvateľ týchto miest, hybná sila všetkého diania. Šľachta ako samostatný stav taktiež nestála v centre pozornosti a vo vzťahu k mestám sa považovala za jednoznačne retardujúci prvok ich vývoja. Nové výskumy však značne rozšírili poznatky o šľachte i o mestách a poskytujú oveľa mnohostrannejší a pestrejší obraz o ich spolužití, kooperácii či konfliktoch v celej v ich zložitosti. Štúdie a články, ktoré sú písomnou podobou príspevkov konferencie Mestá a šľachta, mešťania a šľachtici, sa svojim obsahom zameriavajú predovšetkým na tieto aspekty spolužitia miest, mešťanov a šľachty.

Forum Historiae 2/2008: Mestá a šľachta, mešťania a šľachtici
Zostavovatelia: Tünde Lengyelová
:
Grafická úprava: Juraj Benko
Autori: Július Barczi, Jarmila Bátovská, Viera Bernátová, Erika Brtáňová, Michal Duchoň, Diana Duchoňová, Klára Dóka, Lívia Fábryová, Mária Grófová, Peter Ivanič, Martina Kočí, Zuzana Kollárová, Klára Komorová, Veronika Kucharská, Soňa Maťugová, István H. Németh, Mária Novacká, Jozef Novák, Veronika Nováková, Helena Saktorová, Elena Síkorová, Juraj Šedivý, Eva Šmelková, František Žifčák, Attila Zsoldos
 
 
© HistorickÝ Ústav Slovenskej akadÉmie vied 2008

OBSAH OBSAH

« Späť

"Chvála básnického umenia" (Laudes artis poeticae, 1461) z pera Levočana Christophora Petschmessingsloera

Untitled Document
Mária Novacká
Summary

Mária Novacká: "The Praise for the Art of Poetry" (Laudes artis poeticae, 1461) by Christoph Petschmessingsloer from Levoča

The article deals with the activities of an important fraternity of pastors from Spiš (Szepes, Zips) region founded in 1204 who resided in Levoča (Lőcse, Leutschau), especially with the work of one of its members, Christoph Petschmessingsloer. In addition to providing information on the life of the author of The Praise for the Art of Poetry (Laudes artis poeticae) from 1461, the study describes the circumstances of the origin of this work. The greatest attention is paid to an analysis of the text of this lecture on the art of poetry and an assessment of its rhetorical characteristics that represented an introduction to Satires by the Roman satirist Decimus Junius Juvenalis. For its first part, the poetic praise of art and poetry is characteristic; the second part speaks of rhetorical and poetic technique, verse forms together with terms of poetic expression. The work is concluded with a mythological story inspired by Ovid's Metamorphoses about nine muses that represent nine human activities and methods of the acquisition of knowledge.

Keywords

fraternity; Levoča; Lőcse; Leutschau; Christoph Petschmessingsloer; rhetoric; poetics

Bibliografická informácia

Mária Novacká : "Chvála básnického umenia" (Laudes artis poeticae, 1461) z pera Levočana Christophora Petschmessingsloera. In Forum Historiae, 2008, roč. 2, č. 1. ISSN 1337-6861.


O AUTOROVI O AUTOROVI

Untitled Document

Údaje o autorke zatiaľ nevložené


ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE ČLÁNKY AUTORA VO FORUM HISTORIAE